Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Liturgisch bloemschikken

10-04-2022

Zondag 10 april 2022 

6e  zondag van de 40-dagentijd

Liturgische kleur: paars

 

Thema: Jezus het Paaslam

 

Jezus is niet de enige die gekruisigd wordt. Op Golgotha staan op die dag drie kruizen. Twee misdadigers delen hetzelfde lot als Jezus. Lucas beschrijft een kort gesprek dat tussen de drie plaatsvindt, De ene misdadiger is spottend waarop de andere het voor Jezus opneemt en zijn schuld op zich neemt en wijst op de onschuld van Jezus. Hiermee doet hij een stap naar Jezus toe. De andere blijft zich afkeren. Dit zijn wij uitgebeeld in de stand van de bloemen. Aan het kruis zien klimop een teken hoop  door zijn onverwoestbaarheid.