Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Liturgisch bloemschikken

20-03-2022

Zondag 20 maart 2022 

3e zondag van de 40-dagentijd

Liturgische kleur: paars

 

Deze zondag zien we in ons liturgisch bloemstuk waar de kinderen van de kinderkerk mee bezig zijn. Zij lezen vandaag uit Exodus 14. De vlucht van de Israëlieten door de rietzee, dit zien wij hier op de tafel uitgebeeld. God maakt een pad door de zee, zodat ze vellig en droog naar de overkant kunnen, waar het beloofde land gloort. Het beloofde land hier uitgebeeld door een kleurrijke bos bloemen in het verlengde van het pad door de zee. Mooie kleuren,

 een belofte voor een kleurrijke toekomst in het beloofde land!!

 

O Mozes, roep toch tot de Heer

het water is zo diep.

Er is voor ons geen uitweg meer,

het water is zo diep.

Waar is  ‘t beloofde  paradijs?

Is dit het einde van de reis

dat  wij verdrinken in de zee?

Waarom nam jij  ons mee?


Maar Mozes heft zijn staf omhoog:

al is het water diep,

de wind  steekt op , de zee wordt droog.

En Hij, die zelf ons riep

Hij brengt ons naar de overkant,

Hij leidt ons naar  t’beloofde land.

Maar farao, met heel zijn stoet

gaat onder in de vloed.

 

 (Hanna Lam)