Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Uitnodiging Gemeenteavond

05-04-2022

Geacht gemeentelid,

 

Van harte nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeenteavond. Het is mooi dat het weer kan!

Tijdens deze gemeenteavond willen we graag een toelichting geven op de (zorgelijke) financiële situatie van de gemeente. Verder willen we vragen welke zaken er bij de gemeente leven nu we uit Corona komen.

Afgelopen maanden is er goede voortgang gemaakt om te komen tot een nieuwe manier van besturen van de gemeente. Graag geven we een terugkoppeling over de gesprekken met de gemeenten in Klavertje 5 verband. Ook zullen we een toelichting geven op de werkgroepen die nu worden opgestart. Veel taken die voorheen bij de kerkenraad lagen komen nu bij die werkgroepen te liggen. We zijn in elk geval hoopvol gestemd door de voortgang die is bereikt.

 

Wanneer: 

Dinsdag 5 april 2022

 

Programma:

19:00 Inloop

19:30 welkom, lezen, gebed, zingen, toelichting 

19.45 Financiële situatie

Wat speelt er

20.15 pauze

20.30 Terugkoppeling Klavertje 5

20.45 Werkgroepen, stand van zaken

21.45 afsluiting met gebed en lied.

 

Waar:

Jeugdgebouw

 

 

Iedereen is van harte welkom!