St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel

De Kerk Roept

08-02-2022

Kerkdiensten.

 

Zondag 13 februari, 10.00 uur: mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg.

Zondag 20 februari, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

 

Kinderkerk.

 

De kinderkerk vindt eens per twee weken plaats. We houden dan onze eigen dienst in het Jeugdgebouw. 

Als wij dienst hebben is ‘Petertje’ ook altijd paraat. Op deze manier proberen wij verbonden te blijven met de gemeente. 

Zolang de besmettingscijfers hoog zijn komen de kinderen nog niet in de kerk. We horen van onze kinderen dat halve klassen ziek/besmet zijn, docenten afwezig zijn. 

We hopen dat de besmettingscijfers snel gaan dalen zodat ook wij weer live in de kerk kunnen zijn.

 

Giften.

 

Giften voor het kerkrentmeestelijk beheer via mevr. ds. T. Nielen-Rosier € 20,– en € 10,–.

Giften voor het bloemenfonds via mevr. E. Zanting € 7,50 en via dhr. J. Onink € 15,–.

 

Uit de Annakamer.

 

De coronamaatregelen zijn verder versoepeld. Voor de kerkdiensten betekent dit dat we bezoekers ontvangen en de 1,5 meter gehandhaafd blijft en bij verplaatsingen een mondkapje en bij klachten thuis blijven. 

De diensten blijven online uitgezonden. 

In principe kan het jeugdwerk, Bijbelstudie, gespreksgroep en andere overleggen ook plaatsvinden, waarbij opgemerkt: als het goed voelt en er genoeg ruimte is. 

Iedereen is vrij om te komen of (nog) niet. De besmettingen stijgen en dat kan dan nog onaangenaam verrassen en voorzichtig maken. 

 

Ondertussen zijn de werkgroepen van start gegaan om taken binnen de gemeente doorgang te laten vinden. Zo zijn er de volgende werkgroepen: liturgie, omzien naar elkaar, jeugd, beheer financiën, beheer gebouwen, fondsenwerving en communicatie en ict. 

Elke werkgroep heeft een kerngroep die de lijnen uitzet en mensen die taken uitvoeren. 

Bent u nog niet gevraagd en hebt u interesse, meldt u dan bij de scriba Jannie van der Linden, tel. 0344-694843.

 

De diensten blijven online uitgezonden.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar fam. Sloot en naar mw. W. Verbrugh.

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer
tussen 10.00 en 12.00 uur

 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 15 februari op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl