St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

25-01-2022

Kerkdiensten.

 

Zondag 30 januari, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, Viering Heilig Avondmaal.

Zondag 6 februari, 10.00 uur: ds. S. de Kam uit Maurik, Wereld­diaconaatszondag.

 

Kinderkerk.

 

We zijn weer bij elkaar gekomen in het jeugdgebouw. Gelukkig is dat weer mogelijk. 

Op dit moment houden we ons bezig met de verhalen over Mozes. En de tijd gaat snel! We gaan ons voorbereiden op de veertigdagentijd. 

 

Giften.

 

Giften voor het kerkrentmeestelijk beheer via dhr. G.J. van de Pol € 50,–.

 

Uit de Annakamer.

 

Zondag 9 januari hebben we afscheid genomen van dhr. Gerrit Slob als ouderling-kerkrentmeester. In totaal is hij ongeveer 25 jaar ambtsdrager geweest, in Eck en Wiel en elders. Met een filmpje is hij bedankt voor zijn bijdrage. Theo van Wijk en Hans van Leusden zijn (her)bevestigd, Theo als diaken, Hans als ouderling-kerkrentmeester. We wensen hen Gods zegen toe over hun werk.

 

Zondag 16 januari was de oecumenische gebedsviering in de St. Maartenskerk in Maurik in het kader van de week van het gebed om eenheid. Het thema was Licht in het duister en het materiaal was voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. In deze dienst was een muzikale bijdrage en een gebedsbijdrage van christenen uit Eritrea en Irak. De dienst is terug te zien via kerkdienstgemist.

 

De agenda voor fysieke bijeenkomsten blijft nog leeg. De coronamaatregelen zijn wat versoepeld en tegelijk stijgen de besmettingscijfers. Steeds is het bedenken wat wel wijs is en wat niet. Er is de last van de maatregelen, de onzekerheid, van ziek-zijn. Steeds is het ook een oefening in vertrouwen. Geef ik de moed op of blijf ik vertrouwen dat God ook nabij is in deze tijd. Dat hoe ons leven ook gaat, Hij de grond is. En dat ik, wij in dat vertrouwen verder kunnen en doen wat nodig is. Of zoals Opwekkingslied 711 zingt:

 

Stil mijn ziel wees stil

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen

God omgeeft je steeds

Hij is er bij

in je beproevingen en zorgen

 

De diensten blijven online uitgezonden. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie naar: NL66RABO0341103926. 

- Voor kerkbeheer naar: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51INGB0000805269. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar dhr. Van Oort, Homoetsedreef en mevr. Schreuders, Pr. Beatrixstraat.

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034 

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 1 februari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

 

Met een vriendelijke groet,

Miranda van Dijk.