St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

14-12-2021

Kerkdiensten.

Zondag   19 december, 10.00 uur: ds. D.M. vd. Wel uit Langbroek - 4e Advent.
Zondag   19 december, 19.00 uur: Kinderkerst Kerstfeest - alleen online. 
Vrijdag    24 december, 16.00 uur: ds. Trijnie Nielen-Rosier - Kerstnachtviering.
Zaterdag 25 december, 10.00 uur: ds. Trijnie Nielen-Rosier - 1e Kerstdag.
Zondag   26 december, 10.00 uur: mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden - 2e Kerstdag.
Vrijdag    31 december, 16.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen - Oudjaarsviering.
Zaterdag   1 januari 2022: geen dienst.
Zondag     2 januari 2022: houd afkondiging/website in de gaten.
Zondag     9 januari 2022: houd afkondiging/website in de gaten.

Kinderkerk.

De kinderkerk is op zondagen bijeen in het jeugdgebouw. Niet in de kerk. Onze jeugd valt onder de hoogste besmettingsgroepen op dit moment. Voor ons telt veiligheid voor alles. Ook ons Kinderkerk Kerstfeest zal digitaal plaatsvinden! We hopen in 2022 weer aanwezig te zijn in de kerk! 

In ieder geval wensen wij u veel plezier met onze digitale Kinderkerk-Kerstfeest viering.

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via dhr. Theo van Wijk € 20,– en via mw. Corrie van Elst € 10,–

Uit de Anna-kamer.

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het dat we over de piek van de coronabesmettingen heen zijn, maar het zijn er nog steeds heel veel. 
Voor de kerstavonddienst en oudejaarsdienst gaan we ervan uit dat er in de komende persconferentie geen veranderingen zullen zijn met betrekking tot de avondlockdown. Daarom houden we beide diensten om 16.00 uur. Een praktische keuze. 

Vrijdag 24 december zal de muziekvereniging Prinses Juliana traditiegetrouw aanwezig zijn, alleen nu online. Het blijft aanpassen en we hopen dat ondanks het tijdstip we goede vieringen hebben. 

Op 25 en 26 december zijn de diensten om 10.00 uur. 
Op zaterdag 25 december zal het zanggroepje bestaan uit leden van Cantate Deo, die koorliederen ten gehore zullen brengen. De 1,5 m blijft gehandhaafd en de mondkapjes ook tijdens verplaatsingen.

Op zaterdag18 december om 20.00 uur kunt u, net als vorig jaar kijken naar Passie voor Kerst georganiseerd door muziekvereniging Prinses Juliana. 
Op zondag 19 december om 19.00 uur naar het Kinderkerk Kerstfeest. Beide alleen digitaal. 

Zo staat deze advents- en kersttijd in een ander licht. Een aangepaste familiedienst, zonder kinderen, op 1e advent, kerstvieringen van de ouderensoos en van het koor, die niet zullen doorgaan. Een tijd van volhouden en wachten totdat het ook nu beter wordt en ondertussen elkaar niet vergeten en zorgen dat de warmte tussen mensen blijft. En we blijven uitkijken naar het kerstkind, dat de redder van de wereld is.

De diensten blijven online uitgezonden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
-  Voor de Diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26. 
-  Voor Kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55. 
-  Voor Actie Kerkbalans en Solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 
-  Als u geld overmaakt vermeld dan de bestemming erbij.

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. Nieukerk-Vonk, uit de Henry Dunantstraat en naar dhr. van Brenk aan de Ganzert ter bemoediging en na terugkomst uit ziekenhuis. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
Woensdag: Open Annakamer
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

In memoriam. Op 26 november is overleden Frederik Cornelis, Frits, Verbrugh in de leeftijd van 88 jaar. Hij was de echtgenoot van Marie Verbrugh-van de Graaff, na een huwelijk van 62 jaar. 
De gezondheid van Frits was de laatste jaren achter uitgegaan en hij woonde sinds een paar jaar in Valentijn te Maurik. Zijn vrouw kon hem thuis niet meer verzorgen. Frits moest Huize De Kamp verlaten, het huis dat al generaties lang in bezit is van de familie Verbrugh en door hen bewoond wordt en waar zijn vrouw en kinderen wonen. Frits had daar zijn gemengde bedrijf, koeien en fruitteelt en hij was daarnaast heemraad. 

Frits was een buitenmens en zo klonk in de afscheidsdienst psalm 23. God als herder, die voor voedsel zorgt, die er voor zijn schapen is als ze in gevaar zijn en zijn schapen thuis brengt. Frits heeft zo voor zijn dieren gezorgd en zo zorgt God voor hem en geloven we dat Frits thuis is. Of zoals zoon Johan verwoordde

Als het leven niet meer gaat
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten 
dat een ander je verzorgt
Als het leven 
niet meer jouw leven is
Dan komt de tijd dat het
einde goed is.

We wensen Marie, haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en de overige familieleden toe dat ze de zorg van God, als van een herder ervaren in de komende tijd.

Ds. Trijnie Nielen-Rosier.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 4 januari a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl