St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

30-11-2021

Kerkdiensten.

Zondag   5 december, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum - 2e adventszondag.
Zondag 12 december, 10.00 uur: drs. H.J. Boon uit Den Burg - 3e adventszondag.

Kinderkerk.

We hebben besloten voorlopig niet te starten in de kerk. Dit in het kader van de veiligheid voor onze oudere gemeenteleden. Wij hebben de leeftijdscategorie die op dit moment een grote besmettingshaard heeft. Het heeft ons doen besluiten weer volop aan het filmen te slaan. 

Hoe we ons kinderkerk kerstfeest ten uitvoering gaan brengen blijft nog even de vraag. De scenario’s liggen klaar!

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via Corry van Elst € 10,– en via Theo van Wijk € 50,–.

Herinnering - Actie Kerkbalans 2021.

Door de coronapandemie was het niet verantwoord vrijwilligers aan het begin van het jaar te vragen bij u langs te komen voor uw toezegging betreffende de Actie Kerkbalans 2021.

We hebben de gemeenteleden gevraagd geld over te maken voor hun kerk terwijl zij geen toezegging hadden gedaan. Velen hebben hieraan gehoorgegeven en geld overgemaakt. 

Van 69 leden van onze kerk mochten we tot nu toe geen bijdragen ontvangen. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt vandaar deze herinnering. We doen een dringend beroep op u, uw kerk geldelijk te steunen, daar we een groot tekort hebben op de lopende rekening van 2021.

Wij hopen binnenkort uw bijdrage tegemoet te zien op: 
IBAN nr.  NL51 INGB 0000 8052 69 
t.n.v. de St. Anna kerk te Eck en Wiel.

Onze dank voor uw bijdrage, 
de kerkrentmeesters.

Uit de Anna-kamer.

Verbijsterd waren we toen bekend werd dat dhr. Wim van der Linden, de man van onze scriba Jannie van der Linden zo plotseling overleden was na een kort ziekbed. Hij deed tot een week daarvoor nog van alles en dan ineens is hij overleden. Zo kan dat gaan en het maakt ons stil en voorzichtig met betrekking tot corona. 

In het dorp zijn veel besmettingen. Wat eerst nog ver weg was komt nu akelig dichtbij. We hopen en bidden dat er een eind komt aan deze pandemie en ondertussen houden we de regels in acht en doen we wat besmetting kan voorkomen. Het lijkt erop dat we het leven op 1,5 meter afstand en de rest nog een poos zullen moeten volhouden. 

Onze onbevangenheid zijn we kwijt geraakt. Laten we onze onderlinge verbondenheid niet kwijt raken! In de hal van de kerk hangen kaartjes met namen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. 
Van harte aanbevolen.

Het was dan ook zoeken hoe we de uitvaartdienst en ook de gedachtenisviering konden doen. Het betekende dat veel mensen ook niet kwamen en zo het aantal mensen in de dienst beperkt bleef. Het betekent minder zingen en meer luisteren naar zangers. Gelukkig zijn zij er weer en we hebben ervaring opgedaan. Het blijft een soort behelpen en steeds afwegen wat wel kan binnen de regels. Gelukkig zijn de diensten ook online te volgen en gaat dat ook steeds beter.

En zo hebben we op gedachteniszondag de volgende namen genoemd:
mw. J.G. van Doorn-van Maurik
dhr. C. Knobbout
mw. G.M. van Maurik-van den Oosterkamp
dhr. J. Vonk
mevr. E. van Veen-de Ridder
dhr. W.M. van Doorn
dhr. J. Bleijenberg
dhr. W.A. Berendsen
dhr. J. van Rijswijk
mw. J. van Roekel-Lodder
dhr. A. Willemse
mw. A. de Heus-Vink
dhr. F. de Goei
mw. J.G. de Waal-van Os
mw. H.S. van Tuil-van Hattem. 

We lazen uit 1 Thes. 4, 13-5, 11, waar de geloofsbelijdenis klonk dat God de mens wil redden door de dood en opstanding van Jezus Christus om zo samen met hem te leven. Dat geloof geeft hoop voor de toekomst en is de basis voor de liefde nu. Zo stond de hoop centraal o.a. verwoord in het lied ‘Een toekomst vol van hoop’ van Sela dat De Amendo’s ten gehore brachten. 
Een aantal mensen stak nog een kaarsje aan na de dienst in de open kerk.

De hoop is de verbinding met Advent. Aanstaande zondag vieren we de 1e Advent in de familiedienst. Als thema hebben we gekozen voor: een ander licht. 
De kinderkerk staat stil bij een aantal vrouwen in de adventstijd. Niet allemaal voormoeders van Jezus, maar wel verbonden met Jezus of Maria. Als eerste komt Sara aan bod, verder zullen Hanna, Elisabeth en Maria volgen. Peter van Dijk maakt het projectlied en dat zal in de adventstijd klinken. 
Ook hier geldt: we kijken naar wat mogelijk is.

De diensten blijven online uitgezonden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
-  Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26. 
-  Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55. 
-  Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 
-  Als u geld overmaakt vermeld dan de bestemming erbij.

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar de fam. van Bruxvoort en
naar mw. van de Pol, ter bemoediging. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
woensdag: open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

In memoriam.

Op 27 oktober is overleden mevrouw Helena Sijmpje van Tuil-van Hattem in de leeftijd van 87 jaar. Op het laatst woonde ze in De Valentijn. Maar ze is vooral bekend vanuit het dorp Eck en Wiel als Leny van het postkantoor. Tientallen jaren deed ze trouwe dienst in het postkantoor.

Leny heeft altijd een dankbaar leven gehad waarin ze leefde vanuit de liefde van God voor de wereld, voor haar wereld. Wonend bij haar ouders, uiteindelijk met haar man en 2 dochters wist ze zich een gezegend mens. Gezegend in haar kind zijn, gezegend in de kracht van haar leven en haar ouders verzorgend en een plek gevend in haar gezin. De kinderen kijken daar ook met dankbaarheid op terug: opa en oma die in het andere deel van het huis woonden en ’s avonds meeaten en de avonden die ze met elkaar doorbrachten.

Haar man Ruth van Tuil was haar Adam. Een godsgeschenk waar ze lief en leed mee deelde, samen in God geloofden, samen de kinderen opvoedden en elkaar liefhadden en al het werk oppakten.
Zonder God, zonder Kerst en Pasen voelde Leny zich kaal en hopeloos. Met God, Zijn Zoon en het geloof voelde ze zich gezegend en gesterkt in het leven, zo vertelde ze toen ze in De Valentijn kwam wonen. Ze was de kerk dankbaar, het was als haar vertrouwde huis en steun.

De kinderen en kleinkinderen hebben met een glimlach en een traan afscheid van haar genomen en haar na een afscheidsdienst te rusten gelegd op de algemene begraafplaats te Eck en Wiel. 
We wensen de familie het allerbeste toe.

Jan-Willem Scheurwater,
geestelijk verzorger.

In memoriam.

Op 13 november is overleden dhr. Willem van der Linden in de leeftijd van 78 jaar. Hij was de echtgenoot van Jannie van der Linden, onze scriba. Ze zijn 58 jaar getrouwd geweest.
De gezondheid van Wim werd de laatste jaren wat minder en hij had al verschillende taken afgestoten. Zijn jarenlange ambt van ouderling-kerkrentmeester en het beheer van de financiën voor de kerk. Toch was hij tot het einde actief en deed klusjes voor zijn kinderen en kleinkinderen, voor de kerk, voor gemeenteleden. 

Wim en Jannie hadden een appartement gekocht om kleiner te gaan wonen en samen oud te worden. Want Wim zou 100 worden, zei hij. Het doet Jannie en de familie pijn dat hij niet in het appartement zal wonen. 
In de afscheidsdienst stonden we stil bij het leven van Wim als een reis aan de hand van Psalm 121. 
Wim was begonnen aan zijn laatste reis, toen ik hem voor het laatst sprak en hij had er vrede mee. Hij had zicht op zijn bestemming: rust en het leven bij God. 

Op zijn levensreis heeft hij veel reisgenoten gemaakt, zijn zus, zijn vrouw en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en de vele mensen die hij in zijn werk, bij het voorbereidend raadswerk voor het CDA, bij het toneel en in het dorpshuis in Rijswijk tegenkwam. 
Hij was een aimabele reisgenoot en zijn kinderen en kleinkinderen getuigden daarvan. Op de bagage die hij meegekregen had voor zijn reis in het leven was hij trots: in zijn werk en met zijn handen heeft hij voor velen veel betekend en gaf hij vorm aan zijn liefde aan de medemens en zo diende hij de gemeenschap. In de St. Anna-kerk alleen al zijn er veel stille getuigen. 

Wij wensen Jannie, haar kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind en de overige familieleden Gods kracht toe op hun reis zonder Wim. Dat ze elkaar steunen en ervaren dat God hun reisgenoot is.
Als kerkenraad spreken we onze dankbaarheid uit voor wat Wim in de kerk gedaan en betekend heeft.

Ds. Trijnie Nielen-Rosier.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 7 december a.s. op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Deze volgende uitgave bestrijkt de periode van 19 december 2021 tot en met 9 januari 2022. 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.