St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

16-11-2021

Kerkdiensten.

Zondag 21 november, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel - Laatste zondag kerkelijk jaar.
Zondag 28 november, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel - 1e Adventszondag (familiedienst).

Kinderkerk.

We vervolgen onze reis en deze heeft alles te maken met Advent en Kerst. Weer een drukke periode vol met activiteiten. U gaat het straks beleven samen met ons!

Ouderensoos.

Geheugensteuntje: op donderdag 25 november a.s. bent u allen weer van harte welkom op de ouderensoos. Uiteraard zijn nieuwe deelnemers van harte welkom.
De aanvang van de middag is om 14.30 uur in het jeugdgebouw.

Hartelijke groet,
Betty Borst en Ans van Bruxvoort.

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via dhr. van Wijk € 50,– en € 10,–
                                            via mw. van Tuil € 20,–
                                            via mw. Zanting € 50,–.

Uit de Anna-kamer.

En weer hebben we coronamaatregelen ingevoerd. De besmettingscijfers en ziekenhuiscijfers stijgen. De besmettingen lijken meer te zijn dan eerder. Het overvalt sommigen ook, het normale najaarshoestje of verstopte neus is ineens corona. Als mens word je dan wat onzekerder en bekruipt je het gevoel van onveiligheid. Het virus is hardnekkiger dan we dachten. We bidden en hopen dat er een eind komt aan de pandemie. Tot die tijd doen we wat we kunnen en houden we vol en helpen elkaar.

In de kerk hanteren we weer de 1,5 meter, we dragen mondkapjes bij verplaatsingen, ontsmetten onze handen en vragen u thuis te blijven bij klachten. En het wordt nu nog niet geadviseerd, we zullen minder zingen en de zangers zijn weer gevraagd en zullen weer gaan zingen in de kerk. Vooralsnog in afwisseling met gemeentezang. Na de volgende persconferentie bepalen we ons beleid opnieuw.

Afgelopen zondag zijn de rozen uitgedeeld aan mantelzorgers. 
Eénmaal per jaar geven we extra aandacht aan mantelzorg, in november rond de mantelzorgdag. 
Het zorgen voor verwanten, vrienden of buren gebeurt en vraagt vaak veel. Ook al vinden velen het gewoon, toch deze extra aandacht.

Op zondag 21 november is de gedachtenisviering. De families van overledenen zijn uitgenodigd, de Amendo’s leveren een bijdrage aan de dienst. Ook hier geldt afhankelijk van hoe het allemaal gaat.
Wat wel zeker is dat de kerk na de dienst openblijft tot een uur of 2 voor mensen die een kaarsje willen aansteken voor een dierbare.

In de hal van de kerk hangen kaartjes met namen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. Als u in de kerk komt, neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
-  Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26. 
-  Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55. 
-  Voor Actie Kerkbalans en Solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 
-  Als u geld overmaakt vermeld dan de bestemming erbij.

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar de fam. Griffioen, Henri Dunantstraat, ter verwelkoming en bemoediging en naar de fam. van der Linden, ter bemoediging. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
woensdag: Open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Wij gedenken.

Op 23 oktober overleed Johanna Geertruida de Waal-van Os, in de leeftijd van 90 jaar. Zij was sinds 1998 weduwe van Louis de Waal.
Een kleine drie jaar terug kreeg Jo de Waal klachten, en uit onderzoek bleek vrijwel onmiddellijk dat ze ongeneeslijk ziek was. Een ziekte die haar leven op de kop zette: binnen enkele weken verloor ze haar mobiliteit en werd ze van hulp afhankelijk. Dat viel niet mee voor Jo, die tot op hoge leeftijd actief en werkzaam was. Ook het verkopen van aardbeien ging niet meer, en daarmee vielen allerlei contact­momenten weg, die voor haar zo belangrijk waren.

Jo zag haar situatie moedig onder ogen, en wilde ook deze laatste fase van haar leven in geloof gaan. Maar het was soms zwaar en heftig, voor haarzelf, maar ook voor Conetta en Wout en hun kinderen.
Ze hebben moeder goed verzorgd, mede met hulp van de thuiszorg, zodat ze thuis, op de plek die haar lief was, heeft kunnen sterven.

‘Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer,’ in dit vertrouwen heeft ze ook die moeilijke laatste levensperiode geleefd. In het besef dat mensen pelgrims zijn, voorbijgangers, en dat na dit aardse leven een ‘thuis’ wacht bij God. In dit geloof, en dankbaar voor haar lange leven, waren we rond Jo samen in de St. Anna-kerk. We namen afscheid en vertrouwen haar toe aan God.

We wensen Conetta en Wout, Louise en Albert, en Jenetta en Gijs kracht toe om met de lege plek te kunnen leven, door de troost van God en de nabijheid van mensen.

Ds. Henk Overdijk.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 23 november a.s.op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.