St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

02-11-2021

Kerkdiensten.

Zondag   7 november, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel - Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 14 november, 10.00 uur: ds. G. Schouten uit Echteld.

Kinderkerk.

We hopen dat u heeft mogen genieten van de linzensoep, bereid door de kinderen. 
We hebben het gehad over de beginjaren van Jakob en Esau. We vervolgen onze reis samen
met Jakob naar oom Laban. En zijn terugreis naar Mamre waar zijn vader Isaak woonde.

Ouderensoos.

Geheugensteuntje: op 25 november a.s. bent u allen weer van harte welkom op de ouderensoos. 
Uiteraard zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. 
De aanvang van de middag is om 14.30 uur in het jeugdgebouw.

Hartelijke groet,
Betty Borst en Ans van Bruxvoort.

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via dhr. van Wijk € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Op 24 oktober was de jeugddienst. Thema: Samen leven. Enkele jongeren hadden de tekst uit
1 Thessalonicenzen 5, 10-28 vertaald naar nu en dat leverde mooie teksten op. Zoals 5, 23-24: God zelf heeft je leven een doel gegeven en Jezus heeft al je zonden vergeven. Zo ben jij klaar voor wanneer Jezus terugkomt. God, Jezus of de Geest is altijd daar en zal altijd luisteren en wat er ook gebeurt Hij houdt zich aan Zijn woord. 
Er was zang van de Amendo’s en van Irisz en Sarah van Dijk. 
En na de dienst koffie in het jeugdgebouw met een cake, gebakken door jongeren. 
Het was een mooie dienst. Nu op naar de familiedienst van 28 november, 1e advent.

Maar eerst dankdag, 3 november, mantelzorgdag (waar we op 7 november aandacht aangeven) en gedachteniszondag, 21 november. Dagen waar we stil staan bij het goede in het leven en bij pijn en verlies en om daardoorheen uit te kijken naar de komst van Jezus. Advent.

God lijkt wel diep verborgen
In onze duisternis
Maar schenkt ons 
toch een morgen
Die vol van luister is.

Lied 445, 4 Liedboek. 
Zingen en bidden 
in huis en kerk, 2013.

In de hal van de kerk hangen kaartjes met namen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. Als u in de kerk komt, neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55. 
- Voor actie kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 
- Graag uw bestemming erbij vermelden!

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. ds. T. Nielen-Rosier en
naar mw. L. Vonk aan de Klaproosstraat. Zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
We wensen beiden alle goeds. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
Woensdag: Open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur.
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

De Amendo’s.

Zondag 24 oktober was er een jeugddienst in de St. Anna-kerk, muzikale medewerking was er van ‘de Amendo’s’. De kans is groot dat u / je dit duo (nog) niet kent, daarom is het tijd om een kleine introductie te geven.

Wij, Willem van Doorn (Ingen) en Marja van Amerongen (Eck en Wiel), beide vijftigplussers, hebben ontdekt dat we op muziekgebied een klik hebben. Willem zingend en Marja pianospelend. Samen hebben we ‘de Amendo’s’ opgericht. De betekenis van de naam: het is een samenvoeging van onze achternamen, aan het einde staat de muzieknoot ‘do’, het begin bevat het woord Amen, een bevestiging op wat we willen uitdragen: ons geloof.

Meer weten, zie onze facebook pagina: https://www.facebook.com/De-Amendos - 10889857820950 
of neem contact op via e-mail: deamendos@gmail.com

Wij hopen u / je snel te ontmoeten en te spreken!
Hartelijke groeten, 
de Amendo’s. 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 9 november a.s. op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.