St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

05-10-2021

Kerkdiensten.

Zondag 10 oktober, 10.00 uur: drs. H.J. Boon uit Den Burg - Werelddiaconaatszondag.
Zondag 17 oktober, 10.00 uur: prof. E. Schroten uit Driebergen.

Kinderkerk. De eerste keer kinderkerk nieuwe stijl. 

Onze reis is gestart met Abram. Hij ging op reis naar Kanaän. Waarom ging hij op reis en hoe? Een lange reis overnachtend in tenten. In het Jeugdgebouw hebben we allemaal onze eigen tent gebouwd. Dat was nog eens leuk! 
Vervolgens hebben we gesproken over vluchtelingen. Een maatschappelijk thema waar iedereen wel iets over te vertellen had. 

Volgende zondag staat in het teken van Izaäk. Welke reis maakte hij met zijn vader? De zoektocht naar een vrouw voor Izaäk. Ging hij zelf op reis of maakte iemand de reis voor hem?

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mw. J.K. van der Linden € 20,–
                                            via mw. R. Muller € 10,– en via mw. A. Slob € 5,–.

Giften voor het bloemenfonds via dhr. Th. van Wijk € 20,–.

Nieuw bankrekeningnummer.

Per 1 september zijn wij overgestapt naar een andere bank. U kunt uw giften, betalingen
van collectebonnen en betalingen volkstuinen overmaken op het volgende nummer:
NL73 RABO 0370 6999 55 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel
De kerkrentmeesters.

Uit de Anna-kamer.

Coronamaatregelen zijn weer gewijzigd. Voor de kerkdiensten vervalt de registratieplicht en de 1,5 meter. Wat blijft is dat als je klachten hebt je thuis blijft en dat we nog geen handen schudden. 
Doorgaans is er genoeg ruimte in de kerk om voor wie dat wil de 1,5 meter nog steeds te handhaven.

De komende tijd gaan we ons als kerk bezinnen over hoe verder. Hoe kunnen we kerk blijven en wat is daarvoor nodig? Het is best spannend. Ook als je belijdt dat de toekomst van God is, zoals het jaarthema van de PKN is dit winterseizoen. Waar mag je op vertrouwen en waar moeten we zelf aan de slag. Hoe is de toekomst al gaande, zoals lied 605 zegt? We gaan erover in gesprek met elkaar. 
Houd de mededelingen in de kerk en de website in de gaten voor de vergaderingen.

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. Als u geld overmaakt vermeld dan de bestemming erbij.

- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor Kerkbeheer naar: NL73 RABO 0370 6999 55.
- Voor Actie Kerkbalans en Solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. Honders uit de Spireaestraat.
Zij kwam thuis uit het ziekenhuis na een operatie. Ook mw. Bleijenberg kreeg bloemen. Zij verhuisde naar Valentijn. We wensen beiden alle goeds. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
Woensdag: Open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 12 oktober a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.