St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-10-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Zondag 3 oktober - Israël zondag.

10:00 uur voorganger: Ds. A. Christ. uit Katwijk.
Ouderling van dienst:         G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor kerk in Israël. 
                                                2e collecte is bestemd  voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 10 oktober - Werelddiaconaatzondag.

10:00 uur voorganger: Drs. H.J. Boon uit Den Burg. 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Werelddiaconaat.
2e collecte is bestemd voor het pastoraat.

Zondag 17 oktober.

10:00 uur voorganger: Prof. H.J. E. Schroten uit Driebergen.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.  
Collecten: 1e collecte is bestemd de diaconie. 
2e collecte is voor kerk telefoon.
Zondag 24 oktober - Jeugddienst. 

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen -Rosier.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Kameroen. 
2e collecte is bestemd voor buiten onderhoud.

Zondag 31 oktober - Hervormingsdag / Bijbeldag.

10:00 uur voorganger: Dr. J. van Beelen uit Veenendaal.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden. 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor  N.B.G. 
2e collecte is bestemd  voorde kerk.

Woensdag 3 november - Dankdag voor gewas en arbeid

19:30 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G.W. Slob  afkondigingen Th. van Wijk
Collecten:         Gezamenlijke collecte.

Activiteiten in onze gemeente,

  5  oktober:   Anna-kamer,   20.00 uur. Gesprekgroep Geloof en Belijdenis.
12  oktober:  Jeugdgebouw  19.30 uur: Prepensioenersavond (vervolg).
14  oktober:  Jeugdgebouw  19.30 uur: Gemeenteavond.
19  oktober:  Jeugdgebouw  19.30 uur: Kerkenraadsvergadering.
24  oktober:  Kerk                 10.00 uur: Jeugddienst mmv de tieners.
25  oktober:  jeugdgebouw   19.30 uur: Verkenning samenwerking in Klavertje 5 o.l.v. de classispredikant  
                                                               ds. J. v. Beelen. Werkgroep Eck en Wiel en moderamen Klavertje 5.
26  oktober:  jeugdgebouw    20.00 uur: Bijbelkring.

Kaartje sturen ter bemoediging,
 
In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!

Bank,

Met ingang van 1 september jl. zijn wij overgestapt naar een andere bank, dit houd in dat vanaf heden uw giften, betalingen van collectebonnen en betalingen van volkstuinen op het  banknummer kunt overmaken:  NL73 RABO 0370 6999 55  t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.
De kerkrentmeesters

Prepensioeners,

Op 12 oktober houden we een vervolgvergadering met de z.g. prepensioeners om verder te praten over de toekomst.
 
Gemeenteavond,

Op donderdag 14 oktober  is er gemeentevergadering in het jeugdgebouw. We gaan met elkaar in gesprek over de toekomst. Zie ook de vorige maandbrief. Ook de plaatselijke regeling staan op de agenda.
U bent van harte uitgenodigd!

Het Roosevelthuis,

Van 2 t/m 9 oktober zal ik weer als predikant meegaan naar het Roosevelthuis voor gasten  uit de West-Betuwe. Dit is vorig jaar niet door gegaan, maar nu veel mensen gevaccineerd zijn, zijn ze weer in Doorn. Telefonisch en mail ben ik bereikbaar deze week.

Kerkbalans 2021 ( de stand op 1-10-2021)

De vrijwilligers hebben dit jaar uw toezegging voor Kerkbalans de Vrijwillige Bijdrage niet bij u opgehaald omdat het vanwege de Corona epidemie niet verantwoord was.
Daarom willen we u eens per kwartaal laten wetenhoeveel er tot nu toe is overgemaakt aan uw kerk.
Vorig jaar is er over het hele jaar € 36.224,- overgemaakt. De stand voor dit jaar is tot nu toe € 28.848,-
Help u mee om de stand van vorig jaar (toen was er al een tekort) ten miste weer te halen?
De kerkrentmeesters  

Contactgegevens predikant,

Ds. T. Nielen-Rosier
Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.
Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak
welkom tussen 10 en12 uur in de Anna-kamer.
Tel: 0344-691034
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie september:   5 september Maxima centrum  € 49,65   
                                  12 september Kliederkerk  € 40,50 
                                  19 september Zending  € 46,00   
                                  26 september Vredesweek  € 41,20 
Op de bank binnen gekomen aan giften € 60,00

Kerkbeheer september:  5 september Instandh.  Predikantspl. € 73,95   
                                      12 september Erediensten € 31,30   
                                      19 september Klein onderhoud € 50,30 
                                      26 september Eigen jeugdwerk € 58,25 .
Op de bank binnen gekomen aan giften € 65,00
 
Kopij, 

Kopij voor de maandbrief van november 2021 moet uiterlijk woensdag 27 oktober a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl