St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

21-09-2021

Kerkdiensten.

Zondag 26 september, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren.
Zondag   3 oktober,      10.00 uur: ds. A. Christ uit Katwijk.

Kinderkerk.

Tijdens de startdienst hebben we verteld dat we met de kinderen een jaar lang op reis gaan door de bijbel. Daarbij gaan we het hebben over personen die op reis gingen. We zijn gestart bij Abraham. En we doen alles net even anders.

Kent u kinderen in de basisschoolleeftijd die mee willen doen? 
Ze zijn van harte welkom!
Peter en Miranda van Dijk.

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mw. J. van der Linden 2x € 10,–
                                            via mw. R. Muller 1x € 10,–.

Uit de Anna-kamer. Het kerkelijk werk is weer begonnen. 

Op 5 september hebben we de startviering gehouden in de familiedienst. Thema voor de komende tijd is dat de toekomst van God komt. In de dienst stonden we daar bij stil aan de hand van het verhaal van Noach als hij weer uit de ark komt. God denkt aan Noach en aan de dieren in de ark, Hij zegent hen en geeft zijn belofte. Dat God zo opnieuw begint met zijn schepping na de constatering dat de mens het verkeerde zal doen is een bemoediging in ons leven. Zo geeft God toekomst en krijgt de mens nieuwe kansen.

Op 4 september was er rommelmarkt bij de kerk. Alle spullen hebben een jaar extra in de opslag gelegen en waren nu uitgestald. Om 9.45 uur stonden de eerste belangstellenden al klaar en vanaf 10.00 uur ging de rommelmarkt open. 
Het was een gezellige dag, en ondanks dat die dag koud begon eindigden we in de zon. 
De opbrengst was bijna € 1.300,–!

Iedereen heel hartelijk bedankt: voor de opslag, voor het organiseren, voor de spullen, voor het verkopen en voor het verzorgen van koffie, thee en een broodje aan al de helpers.

Op 26 september is de oecumenische vredesvesper. Deze keer gaat pastor Ed van de Mooswijk voor in de kerk in Ingen. Aanvang: 19.00 uur. 
U bent van harte welkom.

Van 2 oktober tot en met 9 oktober zal ik weer als predikant meegaan naar het Roosevelthuis voor gasten uit de West-Betuwe. Dit is vorig jaar niet doorgegaan, maar nu veel mensen gevaccineerd zijn, zijn ze weer welkom in Doorn. 

Op 3 oktober zal ds. A. Christ voorgaan. Het is een gedenkdienst, want op 6 september j.l. was het 40 jaar geleden dat ds. Christ intrede heeft gedaan als hulppredikant van de Hervormde Gemeente te Eck en Wiel. Daarom willen we hier aandacht aan schenken.

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. 
Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.
Als u geld overmaakt vermeld dan de bestemming erbij.

- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor kerkbeheer naar: NL73 RABO 0370 6999 55
- Voor actie kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. Onink uit de Adam van Delenstraat en de fam. de Heus, Hornixveldweg, Maurik. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
woensdag: open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 28 september a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.