St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-09-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Zondag 5 september - Startzondag Familiedienst.

10:00 uur voorganger:        Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst:        G.J. van de Pol.
Collecten:        1e collecte is bestemd voor Maxima Centrum.
                                               2e collecte is bestemd  voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 12 september.

10:00 uur voorganger: Ds. D. Schinlelshoek uit Amersfoort.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de kliederkerk.
2e collecte is bestemd voor de Erediensten.

Zondag 19 september - Viering  Heilig Avondmaal.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen- Rosier.
Ouderling van dienst: G. W. Slob afkondiging Th. van Wijk. 
Collecten: 1e collecte is bestemd de zending.
                                                2e collecte is voor klein onderhoud.

Zondag 26 september. 

10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren.
Ouderling van dienst: G. J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de vredesweek. 
   2e collecte is bestemd voor eigen jeugdwerk.

Zondag 3 oktober - Israëlzondag.

10:00 uur voorganger: Ds. A. Christ uit Katwijk.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor kerk en Israël.  
                                                2e collecte is bestemd  voorinstandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente,

21 september:  19:30 uur    Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
23 september:  19 - 20 uur  Catechisatie Anna-kamer  jongeren 12-15 jaar.
23 september:  20 - 21 uur  Catechisatie  Anna-kamer jongeren 16 jaar en ouder.
28 september:  20:00 uur    Jeugdgebouw Bijbelstudie.

Kaartje sturen ter bemoediging; 

In  de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!

Winterseizoen;

We staan aan het begin van een nieuw winterseizoen. We hebben  onze plannen gemaakt. Of we alles kunnen doen weten we niet. We hopen het. In dit seizoen staat de toekomst van de kerk centraal. Dat is het jaarthema van de landelijke kerk, en het speelt in Eck en Wiel, waar we een kort  aan ambtsdragers hebben

Voldoende ambtsdragers is volgens de kerkorde noodzakelijk om zelfstandig verder te gaan, ook als er buiten de kerkenraad veel activiteiten zijn. Afgelopen juli hadden we een bijeenkomst met de jongere generatie in de kerk (20 tot 60 jaar). We hebben met elkaar gesproken over hoe het verder moet, wat redenen zijn om wel / niet ambtsdrager  te worden en welke bijdragen wel geleverd kunnen worden.

Daarnaast hebben in de kerkenraadsvergadering met de classispredikant, ds. J .van Beelen, gesproken over een verkenning tot samenwerking met buurgemeentes en wat precies de regels zijn rond ambtsdrager zijn, grootte kerkenraad en werkgroepen. In dit seizoen willen we daar een vervolg op geven.

Op 14 oktober is de  gemeenteavond om verder met elkaar over de toekomst te spreken, alsmede over plaatselijke regeling en de beleidsplannen. In oktober hopen we een overleg te hebben onder leiding van ds. van Beelen  met vertegenwoordigers van de buurgemeentes.

Contactgegevens predikant;

Ds. T. Nielen –Rosier
Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.
Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak
welkom tussen 10 en 12 uur in de Anna-kamer.
Tel: 0344-691034
Mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten;

Diaconie augustus:  Diaconie 1augustus € 21,40   
                                 Hospice Tiel 8 augustus € 29 60     
                                 Diaconie  15 augustus € 29,40   
                                 Haïti  22 augustus € 37,00 
                                 Diaconie  29 augustus € 40,40
                                 Op de bank binnen gekomen aan giften € 35,00

Kerkbeheer augustus:   1 augustus  € 52,95   Instandh. Predikantsplaats               
                                      8 augustus  buitenonderhoud € 41,90 
                                     15 augustus orgelfonds € 42,00   
                                     22 augustus pastoraat € 28,30
                                     29 augustus kerk € 43,00.
                                     Op de bank binnen gekomen aan giften € 105,00

Kopij, 

Kopij voor de maandbrief van oktober 2021 moet uiterlijk woensdag 29 september a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl