St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

24-08-2021

Kerkdiensten.

Zondag 29 augustus, 10.00 uur: mw. ds. A.L. Rijken uit Veenendaal.
Zondag   5 september, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel - Start winterwerk.

Kinderkerk.

Zondag 5 september zijn ook wij van de partij! Start winterwerk.
Laat het nieuwe seizoen maar komen! We hebben er weer zin in.

Markt rondom de St. Anna-kerk.

Dit jaar is er D.V. zaterdag 4 september van 10.00-14.00 uur een markt rondom de kerk. 
Geen kraampjes, maar een soort kofferbakverkoop. U kunt lekker snuffelen tussen boeken, elektra, speelgoed en huishoudelijke artikelen. 

Omdat de markt vorig jaar niet doorgegaan is, hebben we al voldoende spullen verzameld om op de markt te verkopen. Er zijn dus geen inzameldagen meer voorafgaand aan de markt. 
De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de St. Anna kerk.

Uiteraard houden we deze dag de coronamaatregelen in acht. We maken gebruik van eenrichtingsverkeer en er lopen vrijwilligers rond om alles in goede banen te leiden. 
Vindt u het leuk om te helpen tijdens de markt, dan kunt u dit doorgeven aan Jannie van der Linden (tel. 694843). Helpende handen zijn altijd welkom.

Wij hopen u D.V. zaterdag 4 september te mogen verwelkomen.
De rommelmarktcommissie.

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via ds. Nielen-Rosier € 50,–, € 20,– en € 20,–
                                            via J.K. van der Linden € 20,– en € 20,–
                                            via G.W. Slob € 20,–.

Giften voor de diaconie via Th. van Wijk € 10,–
                                      via E. Zanting € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Op 5 september hebben we de startviering voor het winterseizoen. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
We starten dit nieuwe seizoen met frisse moed. We hebben plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen, ook al weten we nog niet of alles door zal gaan. 

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 
- Voor actie kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 
- Als u geld overmaakt vermeld dan de bestemming erbij.

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. Jagtenberg, de fam. van Zoest en Bea Hol in Lienden.

In memoriam Berta de Heus-Vink. Op 19 juli is overleden Alberta de Heus-Vink, op de leeftijd van 86 jaar. 
Op 26 juli hebben we haar in besloten kring begraven. In de afscheidsdienst klonken de woorden uit Spreuken 31: de sterke vrouw. Want dat was Berta. Ze runde het fruitbedrijf in Maurik en was de spil in huis voor haar man Anton en hun 4 zonen. Ze was altijd bezig en zorgde dat alles gedaan en opgeruimd was. 

Toen ze samen met haar man in Eck en Wiel ging wonen ging ze naar het koor Cantate Deo en zette ze zich in voor de kerk. Ze was ouderling en legde veel bezoekjes af en had de leiding over de ouderensoos. Ze vertelde er graag over. 

De afgelopen jaren liet haar geheugen haar in de steek. Toen haar man nog leefde redden ze het samen, na het overlijden van Anton was ze haar anker kwijt. 
Het laatste jaar heeft Berta in de Valentijn gewoond, waar ze goed verzorgd werd. Af en toe kwam ze nog even op het fruitbedrijf waar ze van genoot. Na een kort ziekbed is ze overleden. 

In de afscheidsdienst zong het koor Cantate Deo. 
We wensen haar kinderen, familie en vrienden sterkte en Gods nabijheid toe in de komende tijd.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
woensdag: open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
Vanwege vakantie ben ik afwezig tot en met 3 september.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 31 augustus a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.