St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-08-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Zondag 1 augustus.
 
10:00 uur voorganger: Dhr. J. de Koster uit Culemborg.
Ouderling van dienst:         J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
                                                2e collecte is bestemd  voor instandhouding predikantsplaats.
Zondag 8 augustus.
 
10:00 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum. 
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Hospice Tiel.
2e collecte is bestemd voor Buitenonderhoud.

Zondag 15 augustus.
 
10:00 uur voorganger: Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.  
Collecten: 1e collecte is bestemd de diaconie.
2e collecte is voor het orgelfonds.
Zondag 22 augustus. 

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.
Ouderling van dienst: G. J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor eigen jeugdwerk.
2e collecte is bestemd voor pastoraat.

Zondag 29 augustus.
 
10:00 uur voorganger: Ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging J.K. van der Linden. 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd  voor de kerk.
Zondag 5 september - Startwinterwerk / Familiedienst.
 
10:00 uur  voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd Maxima  Centrum.
2e collecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
  
Activiteiten in onze gemeente,

3 augustus: 13:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.

De inloopmiddagen voor augustus zijn: 2augustus 16 augustus en 23 augustus.
In het jeugdgebouw naast de St. Anna Kerk van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Kom gerust eens een keertje kijken. Het is daar reuze gezellig.


Hartelijk Dank,
 
We willen iedereen die in de afgelopen maanden toen nare berichten m.b.t. de gezondheid van Ans ons deel werden, met ons meegeleefd hebben hartelijk bedanken. Uw gebed, de meelevende telefoontjes en de vele lieve kaarten en bloemen hebben ons erg goed gedaan!!

We zijn God dankbaar dat we hoop op herstel mogen hebben!
Nogmaals hartelijk dank, Ans en Geurt van Bruxvoort
 
Klepel, 
 

In september hopen we de gebruikelijke Klepel uit te delen. Ook al is nu nog onduidelijk of volgend seizoen alle activiteiten kunnen doorgaan, toch willen we graag kopij van de voorgenomen activiteiten.
U kunt de kopij inleveren bij mw. Jannie van der Linden,  sriba@kerkeckenwiel.nl  of  0344-694843
graag voor 22 augustus.

Kaartje sturen ter bemoediging, 
 
In  de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!

Vakantie predikant,
 
Van 9 augustus tot en met 3 september is de predikant afwezig in verband met vakantie.
U kunt indien nodig contact opnemen met de scriba, mw. Jannie van der Linden,
scriba@kerkeckenwiel.nl  of  0344-694843
 
Contactgegevens predikant,
 
Ds. T. Nielen –Rosier
Werkdagen: Dinsdag, woensdag, donderdag,
dagelijks telefonisch spreekuur van 10-11 uur.
Woensdag aanwezig in de Anna-kamer,
’s ochtens bent u met of zonder afspraak welkom.  
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie; 27 juni Timonhuis € 51,35                  
                  4 juli  Ambulancewens € 33,40  
                11 juli  Diaconie € 49,45 
                18 juli  Diaconie € 15,60 
                25 juli  Diaconie € 40,70
 
Kerkbeheer; 27 juni Catechese € 59,90     
                      4 juli  Instandh. Predikantsplaats € 47,05   
                    11 juli  Ouderen soos € 55,95   
                    18 juli  Erediensten  € 26, 75     
                    25 juli  Kerk telefoon € 50,60 

Op de bankrek. is voor de collecte binnen gekomen € 340,00

Kopij,
 
Kopij voor de maandbrief van september moet uiterlijk woensdag 31 augustus a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl