St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

27-07-2021

Kerkdiensten.
Zondag   1 augustus, 10.00 uur: dhr. J. de Koster uit Culemborg.
Zondag   8 augustus, 10.00 uur: ds. A. Altena uit Leersum.
Zondag 15 augustus, 10.00 uur: ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn.
Zondag 22 augustus, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum.

Kinderkerk.
 
Wij zijn aan het genieten van de zomerstop! 
Iedereen een fijne vakantie toegewenst, namens de kinderen, 

Peter en Miranda.

Giften.
 
Giften voor het kerkbeheer via mw. ds. T. Nielen-Rosier € 12,50.

Giften voor het bloemenfonds via dhr. T. van Wijk € 15,– en via ds. T. Nielen-Rosier € 20,–.

Uit de Anna-kamer.

De vakantietijd is aangebroken. De scholen zijn gesloten, de kinderen vrij. Nu gewoon vanwege de vakantie. Die vakantie is ook wel nodig, het lijkt gewoon drukker geweest dan andere jaren om deze tijd.
Er moest blijkbaar nog wat ingehaald worden. 

Degenen die geslaagd zijn voor hun examen feliciteren we. 

Ik ben vanaf de 2e week van augustus vrij, tot aan de startviering in september.

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. Als u geld overmaakt vermeld dan de bestemming erbij.

- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 
- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69 (vermeld de bestemming)

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. de Keijzer in de Valentijn en naar de familie van den Berg aan de Jordenstraat.
 
Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
Woensdag: Open Anna-kamer tussen 10.00 en 12.00,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
 
In memoriam Arie Willemse.
 
Op 3 juli is overleden Arie Willemse. Arie werd geboren op 28 juli 1938. Arie heeft een eenvoudig, dankbaar leven geleefd. Samen met zijn broer Teus heeft hij jaren lang bij zijn moeder gewoond, tot haar overlijden. Daarna bleef hij daar alleen met zijn broer achter, die 10 jaar ouder was. Beiden bleven zij vrijgezel.
Zijn vader was al overleden toen hij nog maar 14 jaar was. 

Na de lagere school is hij gaan werken als vrachtwagenchauffeur in de gewasbeschermingsmiddelen.
Arie genoot van zijn werk. Hij leunde op zijn broer Teus. Arie stelde weinig eisen aan het leven.
Hij genoot van zijn tuin en van de mensen die langs het huis kwamen. Een dankbaar contact in zijn leven was Karin en haar man bij wie hij na het overlijden van zijn broer op dinsdag ging eten. De laatste 25 jaar bouwde hij met Bea Hol-van Dijk een diepe vriendschap op. Voor Bea was hij een troost en metgezel.

Arie tobde de laatste jaren met zijn gezondheid en dat viel hem soms zwaar. Hij was duidelijk: het leven is een geschenk van God en daarom moet er bij een uitvaart vanuit de bijbel gesproken worden, anders is het kaal. Zo hebben Karin en Bea het voor hem verzorgd bij zijn uitvaart. 
Een eenvoudige plechtigheid in de Heerlijkheid in Eck en Wiel en daarna is hij te rusten gelegd op de algemene begraafplaats. Een druk bezochte uitvaart: buren en vrienden brachten hem een laatste groet. Omdat hij een eenvoudige man was, die zijn plek had aan de Homoetsedreef 8.

We wensen Karin en haar man dankbaarheid toe voor alles wat ze voor hem hebben betekend. 
We wensen Bea Hol sterkte en Gods troost toe in het verlies van een goede trouwe vriend waar ze met liefde voor gezorgd heeft en voor wie ze een plek in huis had.

Jan-Willem Scheurwater.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 17 augustus a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.