St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

13-07-2021

Kerkdiensten.

Zondag 18 juli, 10.00 uur: ds. J. Schimmel uit Spijk.
Zondag 25 juli, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Kinderkerk.

Wij zijn aan het genieten van de zomerstop!
Iedereen een fijne vakantie toegewenst,
namens de kinderen, Peter en Miranda.

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mw. ds. Nielen-Rosier € 100,– en € 50,–
                                            via mw. Anja Quist € 5,–.

Hartelijk dank.

We willen iedereen die in de afgelopen maanden toen nare berichten m.b.t. de gezondheid van Ans ons deel werden, met ons meegeleefd hebben hartelijk bedanken. 
Uw gebed, de meelevende telefoontjes en de vele lieve kaarten en bloemen hebben ons erg goed gedaan! 
We zijn God dankbaar dat we hoop op herstel mogen hebben!

Nogmaals hartelijk dank,
Ans en Geurt van Bruxvoort.

Uit de Anna-kamer.

We kijken terug op een mooie overstapviering. De band Online was aanwezig, de tieners hadden de Bijbellezing mooi verfilmd, er kon gezongen worden en Petra heeft afscheid genomen van de kinderkerk en werd hartelijk welkom geheten door de tienerdienst. Zij kreeg het bekende eierdopje.

Omdat we (voorlopig?) weer gewoon bij elkaar kunnen komen op zondag en ook kunnen zingen werden er rozen uitgedeeld als dank. Jeugdleiders, zangers, mensen van de techniek, de organist allen werden bedankt.

Er was een korte terugblik op de afgelopen tijd en hoe de kerkdiensten toch door konden gaan dankzij de inzet van veel gemeenteleden en kerkenraadsleden. Nogmaals hartelijk dank.

Het loopt tegen de vakantietijd aan. De kinderen hebben bijna vrij. In de kerk worden de laatste vergaderingen gehouden en zelf besteed ik deze weken meer tijd aan pastoraat. 
Wilt u mij een keer spreken, bel gerust. 

Over vakantie gesproken: op woensdag komen er af en toe vakantiegangers aan de deur: of ze de kerk mogen bezichtigen. Dat kan altijd. Het zijn vaak verrassende ontmoetingen. 
De afgelopen week gebeurde dat ook en bleken mijn bezoekers de zoon en schoondochter te zijn van één van mijn voorgangers, ds. Ligtenberg. Ze hadden goede herinneringen aan de kerk en doen u de groeten. 

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. 
Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor Kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 
- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 
-      Graag de bestemming vermelden. 
 
De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar dhr. M. v.d. Berg aan de Verbrugh-
weg en naar mw. Betty van Eck. Zij kwam thuis uit het ziekenhuis. 

In memoriam. Op vrijdag 18 juni is Anneke van Roekel-Lodder overleden op de leeftijd van 67 jaar. 
Op 25 juni is ze in besloten kring begraven. 
In de afscheidsdienst stonden we stil wie Anneke geweest is, voor haar man, kinderen en kleinkinderen en wat ze gedaan heeft binnen de kerk. Lang was ze organiste, eerst in Eck en Wiel, later in Ommeren en in Vrijthof. 
Muziek was belangrijk voor Anneke. Ook heeft ze jaren de kinderkerk en ouderensoos geleid. 
De laatste jaren was ze ernstig ziek en probeerde in de tijd die ze had haar liefde voor haar familie te geven Want dat moest gezegd worden: voor alles is een tijd, maar de liefde blijft. Haar liefde zal voortleven in het leven van haar man, kinderen en kleinkinderen. 
We wensen Gods kracht en nabijheid toe aan haar familie en aan allen die haar zullen missen in de tijd die komt.

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
woensdag: open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 20 juli a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.