St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

29-06-2021

Kerkdiensten.

Zondag   4 juli, 10.00 uur: mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg.
Zondag 11 juli, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Kinderkerk.

Wij zijn aan het genieten van de zomerstop! Iedereen een fijne vakantie toegewenst, namens kinderen, Peter en Miranda.

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mw. J. van der Linden € 5,–, € 10,– en € 20,–
                                            via mw. ds. Nielen-Rosier € 20,–
                                            via mw. R. van Amerongen € 50,– en € 20,–.

Giften voor de diaconie via mw. Quist € 10,–

Uit de Anna-kamer.

Er kan weer samen gezongen worden in de dienst! Afgelopen zondag voor het eerst heel voorzichtig het slotlied, na 26 juni kan het helemaal. Het zal wel even wennen zijn. 

We willen de zangers van het afgelopen jaar en de organist heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage in de diensten. Door hen bleef de lofzang in de diensten gaande.

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 

- Voor Kerkbeheer naar: NL56 INGB0 0054 537 10. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69 (vermeld de bestemming).            
De bloemen zijn de afgelopen weken als felicitatie gegaan naar mw. de Waal-van Os en als bemoediging naar Ans Bruxvoort. Zij kwam thuis uit het ziekenhuis. 

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan ik een beperkt aantal mensen spreken. U kunt dan ook even in de kerk zitten.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
woensdag: Open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 6 juli a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.