St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-07-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen

Zondag 4 juli.

10:00 uur voorganger: Mw. drs. W.R. van de Kaaden uit Overberg.
Ouderling van dienst:         G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
                                                2e collecte is bestemd  voor instandhouding predikantsplaats.
Zondag 11 juli.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Ambulance wens.
2e collecte is bestemd voor de ouderen soos.

Zondag 18 juli.

10:00 uur voorganger: Ds. J. Schimmel  uit Spijk.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.  
Collecten: 1e collecte is bestemd de diaconie.
2e collecte is voorde erediensten.
Zondag 25 juli. 

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen - Rosier.
Ouderling van dienst: G. J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerktelefoon.

Zondag 1 augustus.

10:00 uur voorganger: Dhr. J. de Koster. Uit  Culemborg.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden. 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd  instandhouding predikantsplaats.
Activiteiten in onze gemeente,

20 juli:  19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.

Bij de diensten,

Vanaf 27 juni kan er weer gezongen worden in de diensten. We bedanken de zangers hartelijk voor hun bijdrage de afgelopen maanden. Ook Marja bedanken we hartelijk voor haar bijdrage de hele coronaperiode door. Door zang en orgelmuziek klonk de lofzang in de diensten.

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!
 
Vanuit de kerkenraad,

Nog steeds is er een zorg in onze gemeente met betrekking tot de toekomst van onze gemeente.
We hebben te weinig  kerkenraadsleden. De kerkenraad onderzoekt op dit moment verschillende mogelijkheden. Ook gaat een commissie in gesprek met buurgemeenten nu dat weer kan. We hopen een oplossing te vinden die er toe leidt dat we in Eck en Wiel gemeente kunnen blijven en het Woord blijvend kunnen laten horen.

Kerkbalans 2021,

De vrijwilligers hebben dit jaar uw toezegging voor Kerkbalans de Vrijwillige Bijdrage niet bij u opgehaald omdat  het vanwege de Corona epidemie niet verantwoord was. Daarom willen we u eens per kwartaal laten weten hoeveel er tot nu toe is overgemaakt aan uw kerk.
Vorig jaar is er over het hele jaar € 36.224,- overgemaakt . De stand voor dit jaar is tot nu toe € 23.025,-
Help u mee om de stand van vorig jaar (toen was er al een tekort) ten minste weer halen?
De kerkrentmeesters

Contactgegevens predikant,

Ds. T. Nielen-Rosier
Werkdagen: Dinsdag, woensdag, donderdag,
dagelijks telefonisch spreekuur van 10-11 uur.
Woensdag aanwezig in de Annakamer.  
Tef: 0344-691034
E-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie:            mei   € 65,45. 
                        6 juni   Diaconie € 30,40     
                      13 juni   Dorcas € 36,30             
                      20 juni   Griekenland € 31,25. 

Kerkbeheer:    6 juni   Instandhouding Predikantsplaats € 36,00 
                      13 juni   Erediensten € 39,00     
                      20 juni   Eigen jeugdwerk € 29,00.

Kopij, 

Kopij voor de maandbrief voor augustus 2021 moet uiterlijk woensdag 28 juli a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl