St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

15-06-2021

Kerkdiensten. 

Zondag 20 juni, 10.00 uur: ds. D.M. de Jong uit Oss.
Zondag 27 juni, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, Overstapviering (familiedienst).

Kinderkerk.

Zondag 27 juni is de overstapdienst. We nemen van 1 jongeling afscheid. 
Maar 1 zou je zeggen… maar voor ons clubje eigenlijk te veel. 
Gelukkig heeft Petra besloten het nieuwe seizoen ook bij de kinderkerk te blijven en 1x per maand
naar de tienerdienst te gaan. 

Jaarlijks maken wij voor het afscheid een boekje. Maar er zijn nog maar 3 tekeningen. Mocht u zin hebben, wilt u dan meehelpen het boekje voller te maken? 
Een tekening, een leuke tekst of kaart mag ingeleverd worden bij Peter en Miranda van Dijk.
Graag uiterlijk vrijdag 26 juni a.s. Alvast hartelijk dank!

Na de overstapdienst gaan we meteen de vakantieperiode in. We hopen elkaar in september weer te mogen ontmoeten. Over hoe we dan verder gaan vertellen we u meer in de komende uitgaven van De Kerk Roept en via internet.

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mw. ds. Nielen € 50,– en € 10,–
                                            via mw. J. van der Linden € 10,–
                                            via de bank € 50,–.

Giften voor het bloemenfonds via mw. J. van der Linden € 50,–.

Giften voor de diaconie via mw. J. van der Linden € 50,–.

Uit de Anna-kamer.

Op 27 juni is de overstapviering van kinderkerk naar tienerdienst.
Tegelijk luidt die zondag het einde van het kerkelijk seizoen in. Dat seizoen is vreemd gelopen. Veel vergaderingen en ontmoetingen zijn niet doorgegaan. Soms waren er online vergaderingen. Kerkdiensten waren alleen online te volgen. 
We zijn blij dat we een voorzichtige start kunnen maken. We zijn nu blij met zaken die pakweg 1,5 jaar geleden gewoon waren. Een vreemde gewaarwording. 
In die zin is de coronaperiode een soort bezinningsperiode geweest: om weer (te leren) dankbaar te zijn voor wat er wel is.

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. 
Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Dat geldt ook voor de maandbrief. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden, tel: 0344-694843, e-mail: scriba@kerkeckenwiel.nl 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

-  Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
-  Voor Kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10.
-  Voor Actie Kerkbalans en Solidarietietskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69
   (zet er bij waarvoor het bestemt is).

Bericht van overlijden. Op 15 april is overleden dhr. W.A. (Wout) Berendsen in de leeftijd van 64 jaar.
De uitvaart heeft op 22 april in besloten kring plaatsgevonden.
We wensen zijn vrouw, zijn dochter, zijn moeder en overige familieleden sterkte en Gods nabijheid toe.

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar mw. ter Haar (Kamillekamp) en naar mw. van ’t Hof-Klaar, Adam van Delenstraat gegaan. 

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan ik een beperkt aantal mensen spreken. U kunt dan ook even in de kerk zitten.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
woensdag: open Anna-kamer
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 22 juni a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.