St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-06-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Zondag 6 juni.

10:00 uur voorganger:        Ds. H. Overdijk uit Ommeren.
Ouderling van dienst:        G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.
Collecten:        1e collecte is bestemd voor de diaconie.
                                               2e collecte is bestemd  voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 13 juni - Viering Heilig Avondmaal.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Dorcas.
2e collecte is bestemd voorde erediensten.

Zondag 20 juni.

10:00 uur voorganger: Ds. D.M. de  Jong uit Oss.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.  
Collecten: 1e collecte is bestemd noodhulp Griekenland.
2e collecte is voor het eigenjeugdwerk.

Zondag 27 juni - Overstapdienst Familiedienst.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen - Rosier.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Timon huis.
2e collecte is bestemd voor de catechese.

Zondag 4 juli.

10:00 uur voorganger: Mw. drs. W.R. v d Kaaden uit Overberg.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol. 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd  instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente,

15 juni: 19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.

Bij de diensten,

Er zijn nu weer diensten met  kerkgangers! Vanaf 6 juni kunt u weer gewoon komen, zonder aan te melden. Wel vragen we u om bij klachten thuis te blijven en u aan de geldende coronaregels te houden.

Op 13 juni hopen we heilig  avondmaal te vieren. We doen het, zolang de coronaregels gelden anders dan gewoon: zodat u brood en een bekertje wijn kunt pakken. Zo hopen we de verbondenheid met Christus en elkaar te vieren.

Op 13 juni nemen ook officieel afscheid van Peter van Houten  als ouderling. Hij is in januari gestopt en het afscheid hebben we uitgesteld naar een moment dat we weer samen in de kerk zijn. Hans van Leusden zal officieel tot kerkrentmeester zonder ambt benoemd worden.

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!
 
Vanuit de kerkenraad:
Zo langzamerhand kan er weer meer. Kinderkerk en tienerdienst vinden (binnenkort) weer plaats in het jeugdgebouw. We hopen in september weer een start te maken met alle kerkelijke bijeenkomsten. Tot die tijd kijken we naar wat mogelijk en wenselijk is. Zo hopen we voor de zomervakantie te starten met de verkenning tot samenwerken met de buurgemeentes in Klavertje 5.

Afgelopen maand heeft de kerkenraad met Jack de Koster ( Advies en begeleiding voor de kerk van nu) de analyse besproken die hij gemaakt heeft van de samenwerking binnen de kerkenraad. Het beeld was herkenbaar en gaf waardevolle inzichten. We denken met deze aanwijzingen verder  te kunnen. Mogelijk maken we in de toekomst opnieuw gebruik van de kennis en vaardigheden van Jack de Koster rond samenwerken.

Tot slot van 5 tot en met 12 juni heeft de predikant vakantie. Bij dringende zaken kunt u Jannie van Linden bellen, tel: 0344-694843, e-mail: scriba@kerkeckenwiel.nl                        

Contactgegevens predikant:
Ds. T. Nielen –Rosier
Werkdagen: Dinsdag, woensdag, donderdag
dagelijks telefonisch spreekuur van 10-11 uur
tel. 0344-691034
Woensdag aanwezig in de Anna-kamer.  
predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie: via de bank binnen gekomen voor de collecte van;  April 1x € 25,00 - 1x € 50,00 - 1x € 5,00. 
Kerkbeheer : via de bank  binnen gekomen voor de collecte van;  April  1x € 60,00

Kopij, 

Kopij voor de maandbrief van de maand juli 2021 moet uiterlijk woensdag 23 mei a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl