St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

01-06-2021

Kerkdiensten. 

Zondag   6 juni, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren.
Zondag 13 juni, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel - Viering Heilig Avondmaal.

Kinderkerk.

Zondag 31 mei zijn we voor het eerst weer bij elkaar geweest na lange tijd. Samenzijn blijkt toch wel weer erg fijn. We gaan op naar de laatste weken richting de zomervakantie. Voorbereiden op de afscheidsdienst die komen gaat. 

De kinderkerk is nog maar een klein groepje. Mocht u kinderen kennen die het ook leuk zouden vinden om eens mee te doen, laat het ons weten. Iedereen is van harte welkom!

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mw. J. van der Linden € 10,– en € 20,– 
                                            via dhr. T. van Wijk € 20,–. 
Giften voor de diaconie via mw. J. van der Linden € 20,–.

Uit de Anna-kamer.

Als alle hoop vervlogen is
het leven leeg is door gemis
waait er de adem van Gods geest
door huis en hart op ’t Pinksterfeest.

Het vuur van wat eens is beloofd
staat als een vlam op ieders hoofd,
in alle talen wordt verteld:
de liefde wint voorgoed het veld.

Hanna Lam, Tussentijds 179.

Eindelijk was het zover: met Pinksteren konden er weer kerkgangers in de kerk komen. In plaats van de foto’s weer de mensen zelf! Nu nog met aanmelden vooraf, vanaf zondag 6 juni kunt u weer komen zonder aanmelden. 

Wel vragen we of u bij klachten thuis wilt blijven en of u zich aan de geldende coronaregels wilt houden. 

We blijven nog wat voorzichtig, maar ik hoop dat we heel langzamerhand weer kunnen opstarten. Of dat voor de zomervakantie gebeurt, betwijfel ik. Hopelijk kunnen we weer een gewone start maken in september.

Wel willen we op zondag 13 juni weer Heilig Avondmaal vieren. Dat zal anders zijn dan we gewend zijn. Brood en wijn zullen naar u, op uw plaats in de kerk, gebracht worden, zodat u een stukje brood en een bekertje wijn kunt pakken. Op die manier willen we onze verbondenheid met Christus en elkaar vieren.

We nemen in die dienst ook officieel afscheid van Peter van Houten als ouderling. Hij is in januari gestopt en het afscheid hebben we uitgesteld naar een moment dat we weer samen in de kerk zijn. 
Hans van Leusden zal officieel tot kerkrentmeester zonder ambt benoemd worden.

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Dat geldt ook voor de maandbrief. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden, tel: 0344-694843, e-mail: scriba@kerkeckenwiel.nl                        

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26
- Voor Kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10
- Voor Actie Kerkbalans naar: NL51 INGB 0000 8052 69

In memoriam. Op 9 mei is overleden dhr. Jan van Rijswijk op 74-jarige leeftijd. 
Op 14 mei was de afscheidsdienst in het crematorium in Tiel. We stonden stil bij het leven van Jan en bij de betekenis die hij had voor zijn gezin, zijn kinderen en kleinkinderen en familie, collega’s en vrienden uit het dorp. Jan was bekend als postbezorger en zijn maatschappelijke betrokkenheid was groot: bij de muziek, de brandweer en de gemeente.
Na zijn pensionering werd Jan ziek. Gelukkig heeft hij mooie jaren gehad met zijn vrouw, waarin ze er samen veel op uit gingen. Zo konden we danken voor zijn leven. 
We vertrouwen erop dat Jan nu rust heeft en zijn scheepje op het veilige strand is aangekomen.

Bloemen. De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar dhr. Muller en naar dhr. Drost, Homoetsestraat Maurik. Beiden zijn uit het ziekenhuis thuis gekomen. 

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan ik een beperkt aantal mensen spreken. U kunt dan ook even in de kerk zitten.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
woensdag: Open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 8 juni a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.