St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

18-05-2021

Kerkdiensten. 

Zondag 23 mei, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, Eck en Wiel - 1e pinksterdag
Zondag 30 mei, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, Eck en Wiel - Zondag Trinitatis

Kinderkerk.

Zondag 23 mei a.s. zal de kinderkerk voor de eerste keer sinds lange tijd weer bij elkaar komen in het jeugdgebouw. We hopen samen nog een paar mooie weken te hebben tot aan de overstapdienst.

De kinderkerk is nog maar een klein groepje. Mocht u kinderen kennen die het ook leuk zouden vinden om eens mee te doen laat het ons weten. Iedereen is van harte welkom!

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mw. ds. Nielen-Rosier 1 x € 20,–
                                           via mw. J. van der Linden 2 x € 10,–
                                           via dhr. G.J. van de Pol 1 x € 10,–. 
Giften voor het jeugdwerk via dhr. G.J. van de Pol 1 x € 50,–.

Uit de Anna-kamer.

De afgelopen week was een week van herdenken en vieren. De dodenherdenking op 4 mei, de bevrijding op 5 mei. Ook het herdenken en vieren ging in aangepaste vorm vanwege de coronamaatregelen. Het leverde wel mooie filmpjes op die hielpen om stil te staan bij het herdenken. 

Het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013) geeft als lied voor de Bevrijdingsdag lied 736. Het is geschreven door Peer Verhoeven. Het is een soort gebed dat je in vrijheid kan zingen en dat herinnert aan die ons zijn voorgegaan.

Afgelopen zondag zagen we in de dienst het lied van Peter en Irisz over geloven. Mooi in de bloeiende appelboomgaard.

Dat ons zorgen en werken
ergens toe dient,
dat ons leven hangt aan Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt, -
onze liefde stoelt op Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan, -
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Tot Pinksteren blijven de diensten alleen online. 
Met Pinksteren heten we kerkgangers weer welkom in de kerk. 
We houden ons aan het maximum van 30 kerkgangers, inclusief het zanggroepje. 
In elk geval voor de eerste twee zondagen (dus 1e Pinksterdag 23 mei en 30 mei) dient u zich vooraf op te geven bij scriba Jannie van der Linden, e-mail: scriba@kerkeckenwiel.nl                        

We roepen kerkgangers op rekening te houden met het hoge aantal besmettingen wat nog steeds een feit is in Nederland. 

Houd u aan het protocol en maak uw eigen afweging of in uw situatie (al dan niet gevaccineerd, gezondheid) kerkbezoek verantwoord is. 

De diensten blijven online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Dat geldt ook voor de maandbrief. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 
- Voor Actie Kerkbalans naar: NL51 INGB 0000 8052 69

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar mw. Berendsen, Kamillekamp en naar de fam. van de Berg, Homoetsestraat.

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan ik een beperkt aantal mensen spreken. U kunt dan ook even in de kerk zitten.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
woensdag: open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 25 mei a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.