St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-05-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Zondag 2 mei.

10:00 uur voorganger:         Ds. M. Hofma uit Bunnik.
Ouderling van dienst:         G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.
Collecten:         1e collecte is bestemd voor  voedselbank.
                                                2e collecte is bestemd  voor instandhouding predikantsplaats.
Zondag 9 mei.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de kinderkerk.
2e collecte is bestemd voor Bijbelgenootschap.
                                                                                     
Donderdag 13 mei - Hemelvaart.

10:00 uur voorganger: Ds. M.A. de Hoog uit Doorn.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.  
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is voor het jeugdwerk.

Zondag 16  mei - Wezen zondag.

10:00 uur voorganger: Prof. E. Schroten uit Driebergen.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Timon huis.
2e collecte is bestemd voor de catechese.

Zondag 23 mei - 1e Pinkersdag.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk. 
Collecten: 1e collecte is bestemd maxima centrum.
2e collecte is bestemd  Job.

Zondag 30 mei - Zondag Trinitatis.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: J. K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de zending.
2e collecte is  bestemd voor orgelfonds. 

Zondag 6 juni.

10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is voor instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente.

10 Mei  19:30 uur  Jack de Koster afronding in het jeugdgebouw.
18 Mei  19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.

Bij de diensten.

De overheid heeft de eerste versoepelingen ingevoerd. Ook de landelijke kerk heeft afspraken gemaakt voor versoepelingen. Helaas blijven de besmettingscijfers en ziekenhuiscijfers hoog. De kerkenraad streeft erna om vanaf Pinksteren weer diensten met 30 mensen te houden.

Op zondag 16 mei zal daar uitsluitsel over gegeven worden. We hopen dat de cijfers  dan wat gedaald zijn en we geruster hart kerkdiensten kunnen houden. We realiseren ons dat we voorlopig rekening zullen moeten houden met corona en steeds moeten kijken wat verantwoord is en wat niet.

Foto’s. 

Nog altijd hangen er portretfoto’s die met Palmpasen van veel van onze gemeenteleden zijn gemaakt in de kerk. We hebben er leuke reacties op gehad. We hebben nu het voornemen de foto’s te bundelen in een fotoboekje. Dit fotoboekje willen we uitreiken met Pinksteren. Het wordt een terugblik op de paastijd.

Maar het is natuurlijk ook tegelijk een mooi smoelenboek.  Als uw foto er nog niet bijhangt en u toch graag in dit fotoboekje wordt opgenomen: laat het dan weten aan iemand van de kerkenraad of per mail:  jeugd@kerkeckenwiel.nl  Op die manier kunt u het natuurlijk ook kenbaar maken als u niet wilt dat uw foto wordt opgenomen in het fotoboekje.

Contactgegevens predikant.

Ds. T. Nielen –Rosier
Werkdagen: Dinsdag, woensdag, donderdag,
dagelijks telefonisch spreekuur van 10-11 uur.
Woensdag aanwezig in de Anna-kamer.  
Tel - 0344-691034
E.mail - predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten.

Diaconie - Giften via de bank binnen gekomen voor de collecte :  maart  4x € 50,00 - 1x € 30,00  en   
April  2x € 20,00 - 1x € 40,00 - 1x € 5,00 

Kerkbeheer - Giften via de bank  binnen gekomen voor de collecte:  April  2x € 100,00 - 1x € 60,00 -
1x € 50,00 - 1x € 30,00 - 1x € 25,00. 

De collecte op Palmzondag bij het verlaten en bezorgen van de Palmpasensstokken heeft het mooie bedrag van € 56,50 opgebracht deze collecte is bestemd voor jeugdwerk.

Kopij.

Kopij voor de maandbrief van juni 2021 moet uiterlijk woensdag 26 mei a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl