St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

04-05-2021

Kerkdiensten.

Zondag         9 mei, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.
Donderdag 13 mei, 10.00 uur: mw. ds. M.A. de Hoog uit Doorn - Hemelvaartsdag.
Zondag       16 mei, 10.00 uur: prof. E. Schroten uit Driebergen - Wezen zondag

Kinderkerk.

Zondag 23 mei a.s. zal de kinderkerk voor de eerste keer sinds lange tijd weer bij elkaar komen in het jeugdgebouw. We hopen samen nog een paar mooie weken te hebben tot aan de overstapdienst.

De kinderkerk is nog maar een klein groepje. Mocht u kinderen kennen die het ook leuk vinden om eens mee te doen laat het ons weten. Iedereen is van harte welkom!

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mw. ds. T. Nielen 2x € 50,–
                                            via mw. J. van der Linden € 10,–. 
Giften voor het bloemenfonds via mw. ds. T. Nielen € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

De afgelopen weken bezocht ik weer verschillende gemeenteleden, in het dorp en in De Valentijn.
Op verzoek meld ik dat dhr. F. Verbrugh al een poosje in De Valentijn woont. 

Het wonen in De Valentijn is vaak best een stap: van zelfstandig wonen naar je zelfstandigheid deels opgeven en de zorg uit handen geven. Niet meer thuis door familie of thuiszorg verzorgd worden, maar in het zorgcentrum door zorgverleners. 
Ook voor partners is dat een hele stap. Maar de zorg zelf doen wordt uiteindelijk te veel. De partners zijn immers ook op leeftijd en de kinderen hebben hun eigen werk. Vaak is het een moeilijke beslissing. 

Wat ik zie is dat de meeste mensen zich wel aanpassen en tevreden zijn. Eigen spullen, een eigen kamer en dorpsgenoten die er ook wonen helpen daarbij. 
Het afgelopen jaar was anderzijds ook moeilijk, omdat er weinig bezoek kon komen. Vereenzaming ligt dan op de loer. Een kaartje of indien mogelijk een telefoontje doet dan wonderen! 
En hopelijk is er binnenkort weer meer bezoek mogelijk.

De komende weken zijn weken met vakanties en feestdagen en mogelijke versoepelingen. De kerkenraad houdt u op de hoogte door afkondigingen en maandbrief.

De diensten blijven online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Dat geldt ook voor de maandbrief. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden, e-mail: scriba@kerkeckenwiel.nl                        

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 
- Voor actie kerkbalans naar: NL51 INGB 0000 8052 69.

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar de familie van Rijn sr. aan de Veerweg en naar mw. Noorlander. 

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan ik een beperkt aantal mensen spreken. 
U kunt dan ook even in de kerk zitten.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
woensdag: Open Anna-kamer
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op maandag 10 mei a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.