St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

20-04-2021

Kerkdiensten.

Zondag 25 april, 10.00 uur: mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg.
Zondag   2 mei,  10.00 uur: mw. ds. M. Hofma uit Bunnik.

Kinderkerk.

We hopen na de meivakantie weer in het jeugdgebouw bij elkaar te komen. Dan kunnen we weer gezellig samen zijn en alweer gaan toewerken naar de overstapdienst. Het lijkt nog ver weg…

De kinderkerk is nog maar een klein groepje. Mocht u kinderen kennen die het ook leuk vinden om eens mee te doen, laat het ons weten. Iedereen is van harte welkom!

Bedankt. We willen allen die er aan meegewerkt hebben, bedanken voor de gelegenheid om met Palmpasen foto’s te maken en in de kerk te zijn en met de paasdienst thuis te genieten. 
Zoveel werk, bedankt. Zelfs vanuit Amerika veel lof en waardering.
Fam. Muller - van Zoest.

Giften.

Giften voor kerkbeheer via mw. A. Slob 1x € 10,–
                                      via mw. J. van der Linden 1x € 10,– en 1x € 50,–
                                      via mw. ds. T. Nielen-Rosier 2x € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Hij is niet dood, Hij leeft weer, ja de Heer is opgestaan!

Dat stond centraal met Pasen. En met alle foto’s in de kerk was het feest! Zo trok Jezus een spoor van liefde door de St. Anna-kerk en door Eck en Wiel. 

Die liefde hebben we in deze tijd hard nodig, nu de maatregelen van kracht blijven en de ziekenhuizen vol liggen en we voorlopig nog niet samen in de kerk zijn. 
Met de foto’s was u in de kerk aanwezig en zo kon u ook thuis de ander zien. Zo kunnen we dat spoor van liefde volgen, achter Jezus aan.

Bemoediging hebben ook de zieken nodig. Een aantal gemeenteleden is ernstig ziek. Wilt u hen in gebed bij God brengen en een kaartje sturen of telefoontje plegen?

Hoor mij, God,
als ik tot U roep.

U ziet mijn verdriet,
U kent de vragen
die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie 
tegen de morgen.

Versterk in mij het geloof
dat ik mijn weg niet alleen ga.

Troost mij
met uw aanwezigheid,
nu en in de dagen die komen.

Sjoerd Zwaan, 
Liedboek Zingen en bidden 
in huis en kerk, p.1366.

De diensten blijven online uitgezonden. 
Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Dat geldt ook voor de maandbrief. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 

Voor uw vrijwillige bijdrage actie kerkbalans kunt u geld overmaken naar: NL51 INGB 0000 8052 69.

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar dhr. P. van Houten en naar dhr. van Rijswijk in de Adam van Deelenstraat.

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan ik een beperkt aantal mensen spreken. 

Dagelijks heb ik een beluur. Mocht u mij willen spreken, bel gerust het onderstaande nummer, bij voorkeur tussen 10.00 en 11.00 uur.

Een hartelijke groet, 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
op woensdag: open Annakamer
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 27 april  a.s. op het volgende
e-mail-adres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.