St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-04-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen de kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Donderdag 1 april  - Witte donderdag.

19:30 uur voorganger:         Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst:         J.K. van der Linden.
Collecten:         1e collecte is bestemd voor  de Diaconie.
                                                2e collecte is bestemd  voor de ere diensten.

Vrijdag 2 april  - Goede Vrijdag.

19:30 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum. 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

Zondag 4 april - 1e Paasdag.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.  
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Hydepark.
2e collecte is voor instandhoudingpredikantsplaats.      
Zondag 11 april.

10:00 uur voorganger: Ds. J.B. Quik- Verweij uit Brummen.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de het orgelfonds.

Zondag 18 april.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd de diaconie.
2e collecte is bestemd  de kerk.

Zondag 25 april.

10:00 uur voorganger: Drs. W.R. van de Kaaden uit Overberg.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd Bartimeus.
2e collecte is  bestemd voor kerk telefoon. 

Zondag 2 mei.

10:00 uur voorganger: Ds. M. Hofma uit Bunnik.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk. 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de voedselbank.
2e collecte  is instandhouding predikantsplaats. 
 
Activiteiten in onze gemeente,

19  April    15:00 uur  Jack de Koster afronding. 
20  April 19:30 uur  Kerkenraadsvergadering online. 

Kerkballans 2021,

De vrijwilligers hebben dit jaar uw toezegging voor Kerkbalans de vrijwillige Bijdrage niet bij u opgehaald omdat het vanwege de Corona epidemie niet verantwoord was.

Daarom willen we u eens per kwartaal laten weten hoeveel er tot nu toe is overgemaakt aan uw kerk.
Vorig jaar is er over het hele jaar € 36.224,- overgemaakt. De stand voor dit jaar is tot nu toe € 18.963,-  Helpt u mee om de stand van vorig jaar (toen was er al een tekort) ten minste weer te halen?

De kerkrentmeesters

Bij de diensten,
 
Wij hoopten rond Pasen weer kerkdiensten met 30 mensen te houden. Toch hebben we als kerkenraad besloten dat niet te doen, omdat de besmettingscijfers weer stijgen en we een verantwoordelijkheid hebben voor elkaar.
 
Dat was een lastige beslissing, omdat we weten dat vele zo graag anders willen en wij zelf ook. Maar voorlopig blijven de diensten online, zonder kerkgangers. Wel zijn we erg blij met de zangers op zondag en met de bijdrage van de kinderkerk met name de zang op de filmpjes.

Het  is een kwestie van volhouden, van hopen en bidden dat deze periode weer voorbijgaat. En ondertussen elkaar steunen en bemoedigen.

Blijf de website en de mededelingen op zondag volgen voor aanpassingen.
Afgelopen week is er een routekaart vrij gegeven voor kerken. Voor wie geïnteresseerd is,
zie  https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/cio-stelt-covid-routekaart-voor-kerken-vast/

Wilt u een maandbrief via de mail of post ontvangen, geef dat door aan Jannie van der Linden:  
scriba@kerkeckenwiel.nl

Via de classispredikant kreeg ik een gebedenboekje voor deze tijd. Ik deel er een met u:
Het zeven stemmengebed

Zoveel woorden, zoveel stemmen, Heer,
Die vechten om gehoord te worden:
De stem van het missen, de verloren moed
De fluistering in de eenzaamheid, in stilte die maar duurt
De schreeuw uit de onzekerheid over hoe nu verder,
Die berichten van het doelbewust wij bidden u: geef richting
Aan wat door onze hoofden, harten dooit doof uit wat ons benauwt
En schenk ons rust, vertrouwen in de toekomst, in elkaar en bovenal in U.

Laat dan ons hart de bron zijn van dat teruggevonden woord:
Over brood dat kracht geeft over de deur die zich opent naar troost
Uw stem die fluistert: dat U onze Herder bent
Noemt u ons ranken die opbloeien door deze tijd
Doe ons opstaan, wijs ons wegen van uw waarheid: dat er licht is, licht blijft 
En dat wij paden hervinden naar de toekomst,
Naar elkaar en bovenal naar U.

Ds. Frans Ort, Dieren/Rozendaal

Contactgegevens predikant,

Ds. T. Nielen –Rosier
Werkdagen :Dinsdag, woensdag, donderdag,
dagelijks telefonisch spreekuur van 10-11 uur
Woensdag aanwezig in de Anna-kamer.  
tel. 0344-691034
e-mail predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie: Giften via de bank binnen gekomen voor de collecte : februari  €  85,00
Kerkbeheer : Giften via de bank  binnen gekomen voor de collecte: maart € 165,00 
 
Kopij, 

Kopij voor de maandbrief van mei 2021 moet uiterlijk woensdag 28 april a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl