St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

23-03-2021

Kerkdiensten.

Zondag        28 maart, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum - Palmpasen, 6e zondag 40-dagentijd 
Donderdag,    1 april,   19.30 uur: mw. ds. T. Nielen - Witte Donderdag
Vrijdag,           2 april,   19.30 uur: ds. A. Altena uit Leersum - Goede Vrijdag
Zondag           4 april,   10.00 uur: mw. ds. T. Nielen - 1e Paasdag

Kinderkerk.

We hebben besloten te gaan voor veiligheid. Er vindt nog geen live kinderkerk plaats. We willen een teleurstelling voorkomen als blijkt dat we na een paar samenkomsten wederom de digitale weg moeten kiezen. Na Pasen kijken we weer naar de mogelijkheden.

Wel willen we graag op Goede Vrijdag meedoen aan de PaasChallenge 2021. Doelgroep is de jeugd van 10 t/m 18 jaar. Maar natuurlijk is iedereen welkom om mee te doen! 
Wat houdt het in? Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen.
Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

Deelnemers kunnen in kleine groepjes of meerdere personen uit 1 huishouden deelnemen. Alles afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen. 

Mocht je mee willen doen, dan kun je je opgeven bij Peter en Miranda van Dijk. 

Voor meer informatie: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/materiaal/paaschallenge-2021-de-weg-door-jeruzalem/


Giften.

Giften voor de kerkbeheer via mw. ds. Nielen-Rosier € 25,-                                           
                                           via mw. J. van der Linden 3x € 10,–.
Giften voor de diaconie via mw. ds. Nielen-Rosier € 25,–.
Alle gevers hartelijk dank.

Uit de Anna-kamer.

Wat fijn dat er weer zangers zijn in de kerk! We gaan er mee door, met afwisseling van filmpjes en orgelmuziek. Met dank aan de zangers en organist. 
Het projectlied is een klein feestje: steeds een gezin dat een couplet zingt. We hopen dat dit verbindend werkt. Zo kijken we uit naar Pasen, een nieuw begin.

Pasen is: opnieuw beginnen.
’t Oude is voorbijgegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
want de Heer is opgestaan!

Pasen is: je handen heffen
naar een open hemelpoort.
Opstaan in een blij beseffen,
dat de nieuwe morgen gloort!

Pasen maakt van sterven: Leven.
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
heeft de duisternis verdreven;
overwon de macht der dood.

Pasen is: nog even wachten
op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig
rond de Vader, Zoon en Geest.

Pasen dat is: openspringen
als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: juichend zingen
dat de Heer is opgestaan!


Jelly Verwaal uit:
Leven van dag tot dag, 2003.

De vorige keer schreef ik dat we hoopten met Pasen met 30 mensen in de kerk te zijn. Met de kerkenraad hebben we dit uitvoerig besproken. Uiteindelijk hebben we besloten om het voorlopig toch uit te stellen. Het was een moeilijke beslissing en het is met pijn in ons hart. We voelen de verantwoordelijkheid voor gemeenteleden die in de kwetsbare leeftijdsgroep vallen en helaas lopen de besmettings­cijfers nog niet terug. We hopen dat na de vaccinaties er meer mogelijk is. We houden u op de hoogte. 

De diensten van Witte Donderdag en Goede Vrijdag blijven om 19.30 uur. We hebben gesproken over het thuis vieren van het Heilig Avondmaal, maar dat voelt niet goed. Ook dat stellen we helaas uit. 
De coronatijd is en blijft een kwestie van een lange adem hebben, van vol houden en moed houden. En dat geldt voor iedereen, jong en oud. Laten we bidden dat er een eind aan deze crisis komt.

De diensten blijven online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Dat geldt ook voor de maandbrief. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden  e-mail: scriba@kerkeckenwiel.nl

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 

Voor uw vrijwillige bijdrage Actie Kerkbalans kunt u geld overmaken naar: NL51 INGB 0000 8052 69.

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar dhr. van Oort, Homoetsedreef en naar de familie van Zoest, Homoetsestraat.

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan ik een beperkt aantal mensen spreken. 
Dagelijks heb ik een beluur. Mocht u mij willen spreken, bel gerust het onderstaande nummer,
bij voorkeur tussen 10.00 en 11.00 uur.

Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
Anna-kamer open op woensdag
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 30 maart a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.