St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

09-03-2021

Kerkdiensten.

Woensdag 10 maart, 18.30 uur: mw. ds. T. Nielen - Biddag voor gewas en arbeid.
Zondag      14 maart, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen - 4e zondag 40-dagentijd.
Zondag      21 maart, 10.00 uur: ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort - 5e zondag 40-dagentijd.

Kinderkerk.

We hopen dat u geniet van onze filmpjes. Met name de filmpjes met ons paaslied gezongen door kinderen van de kinderkerk, tieners, ouders en onze dominee.
Iedereen bedankt voor jullie zingend enthousiasme. 

Op dit moment zijn we nog in conclaaf of we de kinderkerk weer live gaan doen. Het mag wel weer! 

Giften.

Giften voor de kerk via mw. R. van Amerongen € 20,–
                                via mw. A. Slob € 10,–
                                via mw. R. Muller € 10,–
                                via mw. J. van der Linden € 50,–
                                via dhr. Th. van Wijk € 10,–. 
Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Uit de Anna-kamer.
 
U gaat een weg, die ik niet ken,
maar ik laat U niet zomaar gaan.
Gaat U maar voor, ik volg uw spoor.
Ik ga achter, achter U aan.

Dit is het refrein van het projectlied van de Bijbelbasics. Tijdens de familiedienst was de 1e opname van het lied te zien, gezongen door ouders en kinderen. Een mooi geheel! 
Nu zingt tot en met Pasen steeds een ander gezin een couplet en met Pasen weer allemaal. 
Zo bereiden de kinderen en wij allemaal ons voor op Pasen in deze 40 dagen. We volgen het spoor van Jezus, zoals beschreven in het evangelie van Johannes. En hoe anders dan anders de familiedienst ook was, de kinderen en tieners leverden op hun manier een eigen bijdrage aan de dienst. De olie van Leontine van Oort maakte het helemaal af! 
Bedankt!

Corona blijft ons bezighouden. Er is een aantal versoepelingen doorgevoerd, kinderen en tieners gaan weer (beperkt) naar school, we kunnen op afspraak winkelen en we kunnen (gelukkig) weer naar de kapper. 
De synode van de PKN maakt ook versoepelingen mogelijk voor kerkdiensten: een zanggroepje van 4 mensen en kerkbezoek met 30 mensen. Ze geven daar bij aan dat kerkenraden moeten beslissen wat voor hen haalbaar is en zeggen nadrukkelijk: ‘Wees u bewust van de samenstelling van gemeenteleden die de kerkdienst fysiek bijwonen. Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen’. 

De kerkenraad heeft besloten om voorlopig nog geen kerkdiensten te houden met 30 mensen, hoe goed we ook begrijpen dat sommigen weer graag willen komen en wij zelf dat ook willen. We hebben de volgende redenen: de zorgen van het RIVM en we willen voorkomen dat het nu wel kan en over een paar weken weer niet. We kijken voorlopig de maand maart aan en hopen dat rond Pasen de cijfers gedaald zijn en dan kerkdiensten te houden met 30 mensen. Dus nog wel onder voorbehoud. 
De kerkenraad ziet wel ruimte voor het zanggroepje, mits zangers het zelf zien zitten. 

Rond het jeugdwerk volgen we het advies van de PKN wel: kinderkerk en tienerdienst kunnen weer fysiek bij elkaar komen. Ondertussen is duidelijk dat de kinderkerk nog even thuis blijft en de tienerdienst weer fysiek gaat starten. 
We hopen en bidden dat het virus teruggedrongen wordt en het leven weer normaler. Tot die tijd proberen we de moed erin te houden.

De diensten blijven online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Dat geldt ook voor de maandbrief. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden e-mail: scriba@kerkeckenwiel.nl 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 

Voor uw vrijwillige bijdrage actie kerkbalans kunt u geld overmaken naar: NL51INGB0000805269.

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar dhr. Berendsen en naar dhr. Muller.

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan ik een beperkt aantal mensen spreken. 
Dagelijks heb ik een beluur. Mocht u mij willen spreken, bel gerust het onderstaande nummer, bij voorkeur tussen 10.00 en 11.00 uur.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034. 
Op woensdag: open Anna-kamer
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 16 maart a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.