St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-03-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Zondag 7 maart - 3e Zondag 40 dagen tijd.

10:00 uur voorganger: Ds. A. Christ uit Katwijk.
Ouderling van dienst:         G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor  de Glind.
                                                2e collecte is bestemd instandhouding predikantsplaats.

Woensdag 10 maart - Biddag voor gewas en arbeid.

18:30 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.
Collecten: 1e collecte is bestemd  voor de diaconie.
2e collecte  is voor geluidsinstallatie.

Zondag 14 maart - 4e Zondag 40 dagen tijd.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.  
Collecten: 1e collecte is bestemd voor binnenlands diaconaat.
2e collecte is voor pastoraat.

Zondag 21 maart - 5e Zondag 40 dagen tijd.

10:00 uur voorganger: Ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerktelefoon.

Zondag 28 maart - Palmpasen, 6e Zondag 40 dagentijd

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol. 
Collecten: 1e collecte is bestemd jong protestant.
2e collecte is bestemd eigen jeugdwerk.

Donderdag 1 april - Witte donderdag.

19:30 uur voorganger: Ds. T. Nielen- Rosier.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte instandhouding  predikantsplaats. 

Vrijdag 2 april - Goede vrijdag.

19:30 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.


Activiteiten in onze gemeente,

16   maart: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering online. 

Bij de diensten,

Voorlopig blijven de diensten online uitgezonden, zonder kerkgangers. Blijf de website en de mededingen op zondag volgen voor aanpassingen.

Vanwege de verlenging van de avondklok begint de dienst op biddag op 10 maart om 18:30 uur. Helaas ook zonder kerkgangers. Mocht u gebedspunten hebben, laat het me weten.

De kerkenraadsvergaderingen blijven online. Het is een kwestie van volhouden, van hopen en bidden dat deze periode weer voorbijgaat. En ondertussen elkaar steunen en bemoedigen.

Deze maandbrief staat op de website. Wilt u hem per mail of post ontvangen, geef dat door aan de scriba   
Jannie van der Linden: scriba@kerkeckenwiel.nl                        

Gebed

Het is stil op straat
Een virus waart als een spook
Rond over uw wereld
En wij weten niet hoe en wat en hoe lang. 

Richt onze ogen op U
En op uw Zoon Jezus Christus,
Die kwam om mensen te redden.
Schenk ons uw goede Geest
Om te vertrouwen op een nieuwe morgen.

Trouwe God, bevrijd ons van  zorgen
En kom gauw!
Amen 

Auteur, Hans Tissink
   
Contactgegevens predikant,

Ds. T. Nielen –Rosier
Werkdagen :Dinsdag, woensdag, donderdag,
dagelijks telefonisch spreekuur van 10-11 uur
Woensdag aanwezig in de Anna-kamer.  
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie: Giften via de bank binnen gekomen voor de collecte van Januari  €  85,00
Kerkbeheer: Giften via de bank binnen gekomen voor de collecte van februari € 80,00 

Kopij

Kopij voor de maandbrief van april 2021 moet uiterlijk woensdag 24 maart a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl