St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

23-02-2021

Kerkdiensten.

Zondag      28 februari, 10.00 uur: ds. D.M. v.d. Wel uit Langbroek - 2e zondag 40-dagentijd.
Zondag        7 maart,    10.00 uur: ds. A. Christ uit Katwijk - 3e zondag 40-dagentijd.
Woensdag 10 maart,    18.30 uur: mw. ds. T. Nielen - Biddag voor gewas en arbeid.

Kinderkerk.

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. 
Zondag 28 februari lezen we over ‘Jezus wast de voeten van de leerlingen’ en de daaropvolgende zondag over ‘Jezus is de weg naar de Vader’.

Alles doen we nog steeds op afstand maar door onze filmpjes proberen we betrokken te blijven. 
We hopen dat we snel weer bij elkaar mogen komen!

Giften.

Giften voor de kerk via mw. R. Muller € 20,–
                                via mw. J. van der Linden € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Even was het winter, met sneeuw en ijs. Ik heb ervan genoten. 
Even uit alle beslommeringen weg en veel buiten zijn, wandelen en schaatsen. 
Voor de kinderen was het misschien wel vreemd, zoveel sneeuw en dan weer naar school.
Toch is het voor hen en hun ouders weer een klein beetje normaal. 
We kijken er naar uit dat het voor iedereen weer normaler wordt.

Niet voor iedereen was het genieten. Eenzaamheid, ziekte, uitslag van onderzoeken,
het starten van zware behandelingen en overlijden van dierbaren. 
Helaas gaat dat maar door. 

Uit de kring van de gemeente is op 3 februari overleden mw. G.M. van Maurik-van den Oosterkamp
op 82-jarige leeftijd. Ze woonde de laatste jaren in de Valentijn. 
Ze is in besloten kring begraven. 

Op 7 februari is Joop Vonk, de echtgenoot van de kosteres, op 72- jarige leeftijd overleden. 
De uitvaart heeft inmiddels plaats gevonden in besloten kring. 
Tijdens de afscheidsdienst stonden we stil bij zijn leven en zochten troost in de woorden van
Psalm 139, in muziek en in het gesprek met elkaar. 

Op 12 februari is overleden Wim van Doorn op 84-jarige leeftijd. Hij woonde de laatste maanden
in de Valentijn. 
We bidden God om de nabestaanden bij te staan in hun verdriet en gemis, hen kracht te geven
om verder te gaan. 
Laten wij ook om hen heen staan.

Heer, mijn hart
is ziek van verdriet,
die mij lief was
is dood,
er is een leegte
waar geen taal voor is,
mijn woorden
strompelen naar U toe,
mijn gedachten struikelen,
God, vang mij op,
ik ben zo radeloos moe.
Nu ik weet wat verdriet is,
laat mij ook weten 
wat troost is.
Het is zo donker,
toon uw gezicht.
Laat mij het licht 
van uw ogen zien. 

Jaap Zijlstra, Liedboek 2013. 
Zingen en bidden in huis en kerk, pagina 1488.

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar mw. Knobbout en
naar mw. van Bruxvoort.

De diensten worden online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de
overweging en liederen op papier te verkrijgen. Dat geldt ook voor de maandbrief.
Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 
 
- Geld voor Kerkbalans de Vrijwillige Bijdrage kan overgemaakt worden naar: NL51 INGB 0000 8052 69

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan een beperkt aantal mensen spreken. 
Dagelijks heb ik een bel-uur. Mocht u mij willen spreken, bel gerust het onderstaande nummer,
bij voorkeur tussen 10.00 en 11.00 uur.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034. 
Op woensdag: open Anna-kamer
tussen 10.00 en 11.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 2 maart a.s. op het volgende 
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.