St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

26-01-2021

Kerkdiensten.

Zondag 31 januari, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel.
Zondag  7 februari, 10.00 uur: ds. G. Schouten uit Echteld - Werelddiaconaatszondag.

Kinderkerk.

Helaas zitten we nog langer thuis. Ook de kinderkerk houdt haar deuren gesloten t/m zondag 8 februari
We hopen daarna op positieve berichten om elkaar weer persoonlijk te mogen ontmoeten. Tot die tijd ontvangen de ouders de wekelijkse thematiek zodat ze thuis met de kinderen aan de slag kunnen. 

We proberen wel bij de gemeente betrokken te blijven door wekelijks een filmpje te tonen. In dit filmpje wordt uitleg gegeven aan het thema waar we in die week aan werken.

Giften.

Giften voor de kerk:   via mw A. Slob 2x € 10,– 
                                   via mw. J. van der Linden 1x € 10,–
Gift voor de diaconie: via mw. C. van Elst 1x € 50,–.

Uit de Anna-kamer.

Tja, de regels zijn weer verder aangescherpt. De landelijke PKN kerk heeft het dringende advies gedaan om niet meer te zingen. De kerkenraad heeft dat advies overgenomen. Het betekent dat we opnieuw met een minimum aan mensen de dienst zondags uitzenden. Gelukkig doen we steeds meer ervaring op met deze vieringen. Ik hoop van harte dat u bemoedigd wordt en u verbonden voelt. 

Zelf ben ik op woensdag in Eck en Wiel en kan dan een beperkt aantal mensen spreken. Ik stel weer een dagelijks bel-uur in. Mocht u mij willen spreken, bel gerust, bij voorkeur tussen 10.00 en 11.00 uur. 
Ik wens u allen, jong en oud, sterkte toe en Gods nabijheid nu de lockdown voortduurt.

Afgelopen zondag was er in Maurik de oecumenische gebedsviering. Ook hier zonder kerkgangers en zang. Dhr. A. Visser en dhr. H. Schrama verzorgden deze dienst. Het thema: Blijf in mijn liefde, naar aanleiding van Johannes 15. 
U kunt deze dienst nog terug zien op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1245-Sint-Maartenskerk-Maurik. 
De hele week is het week van gebed. De tekst van het gebedskaartje geef ik hier weer:

Heer Jezus,
uw leven was één gebed,
volmaakte eenheid met de Vader.
Leer ons door uw Geest te bidden
zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen 
wereldwijd één zijn,
in voorbede en lofprijzing.
Laat uw koninkrijk 
van liefde komen. 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar mw. de Heus aan de Spiraeastraat, mw. van Doorn-van Eck en naar de familie Gidding.

De diensten worden, zoals gezegd online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: 
NL66 RABO 0341 1039 26. 
Voor kerkbeheer naar: 
NL56 INGB 0005 4537 10. 

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur
tussen 10.00 en 11.00 uur, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 2 februari a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.