St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

12-01-2021

Kerkdiensten.

Zondag 17 januari, 10.00 uur: dr. J. van Beelen uit Veenendaal.
Zondag 24 januari, 10.00 uur: mw. Kn. H. Koster uit Ede.

Kinderkerk.

De feestmaand december ligt weer achter ons. De afgelopen weken hebben we kunnen nagenieten van ons kinderkerk kerstfeest. Het kostte veel voorbereiding maar de kinderen en de leiding hebben er veel plezier aan beleefd. Zo ook gemeenteleden. Na de live-uitzending hebben we veel complimenten in ontvangst mogen nemen, zowel persoonlijk als per app en mail. 
Hartelijk dank daarvoor. 

En nu dan 2021. 
Tot en met 17 januari ontvangen de ouders de thematiek digitaal. We mogen voorlopig nog niet bij elkaar komen maar op deze manier kunnen ze met de kinderen aan de slag. 
Hopelijk komen we 24 januari weer bij elkaar. We wachten met spanning af.
 
Giften.

Giften voor de kerk via mw. C. van Elst € 20,–
                                via mw. E. Zanting € 20,– en € 20,–
                                via mw. R. Muller € 20,– en € 10,–
                                via ds. T. Nielen € 10,– en € 100,–
                                via mw. A. van Bruxvoort € 50,– en € 5,–
                                via mw. A. Slob € 10,–, € 10,– en € 5,–
                                via dhr. Th. van Wijk € 50,–;
                                via mw. J.K. van der Linden € 20,–
                                via dhr. R. Blijderveen € 20,–.

Giften voor de diaconie via mw. E. Zanting € 10,–
                                      via dhr. Th. Van Wijk € 20,– 
                                      via mw. A. Slob € 5,–.

In de maand december hebben we € 445,– mogen ontvangen, bestemd voor de collecten.

Uit de Annakamer.

Allereerst voor iedereen die dit leest alle goeds voor 2021. Een nieuw jaar, met opnieuw nieuwe kansen en mogelijkheden, met opnieuw stilstaan dat we ons leven uit Gods hand ontvangen en dat Hij er ook dit jaar weer bij zal zijn. Want Hij is trouw. Met deze waarheid en zekerheid kunnen we 2021 in. En kunnen we het volhouden in de coronacrisis.

Bij een begin kijk ik ook terug. Ik schreef al eerder dat Kerst anders zou zijn dan andere jaren. Dat was het zeker en het werd nog weer anders dan dat ik de vorige keer schreef. 
De kerkdiensten gingen allemaal online, tot en met in ieder geval 17 januari 2021. We werden zo wel teruggeworpen op ons zelf, want geen feestelijke diensten met elkaar. 

Toch was het fijn dat we al de nodige ervaring opgedaan hebben met online diensten en met filmpjes en dat gemeenteleden thuis mee konden kijken. Dankzij de zangers kunnen de liederen klinken. En ook al was niet de hele muziekvereniging Prinses Juliana aanwezig, de 4 mensen van het ensemble bliezen een mooie partij op kerstavond. Van de muziek van de muziekvereniging konden we trouwens toch wel genieten: de passie voor Kerst werd uitgezonden. En ook al was niet het hele Cantate Deo aanwezig, de aanwezige koorleden in hun ‘koor’ kleding gaven de kerstdienst een feestelijk tintje. 

En wat te denken van het kinderkerstfeest met een zoektocht naar de betekenis van licht met ook nog een echte baby, en een heuse musical! Het was geweldig! De inzet van de kinderen, van de leiding van de kinderkerk, van ouders en anderen was fantastisch! Dat is iets waarin we als kleine gemeente groot zijn. 

Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. Dat geldt ook voor degenen die de kerstkaarten hebben rondgebracht in het dorp, de presentjes naar de ouderen, de kerstboom geleverd en getooid en de diensten in het nieuwe jaar hebben verzorgd.

En dan zijn de vakanties voorbij. Alleen gaan de kinderen niet naar school, maar zullen ze thuis hun schoolwerk moeten doen. Een belasting voor kinderen en hun ouders. Veel sterkte allemaal. 
Laten we hopen en bidden dat er een eind komt aan deze crisis.

In de laatste week van 2020 hebben we afscheid genomen van mw. Jopie van Doorn-van Maurik. Ze is op 21 december op 94-jarige leeftijd na een lang en bewogen leven overleden. 
Op 28 december is een besloten dienst van Woord en Gebed gehouden in ’t Ecksternest. Jopies leven is herdacht, haar positieve inslag ondanks alles, en wat ze heeft betekend voor familie en vrienden. 
Uit de bijbel lazen we Psalm 31, 6: in uw hand leg ik mijn leven, Heer trouwe God, u verlost mij. 
Psalm 31 is een psalm waarin de klachten, de angst en het Godsvertrouwen elkaar afwisselen. Een psalm uit het leven gegrepen met zijn hoogtepunten en dieptepunten. David laat zien dat je in alles op God kunt blijven vertrouwen. 
Na de dienst is Jopie begraven op de begraafplaats in Eck en Wiel bij haar man Piet. 
We wensen familie, vrienden en anderen Gods kracht toe in de tijd die komt.

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar mw. Vonk-de Keijzer die nu in het zorgcentrum in Haaften is; naar de familie Bleijenberg; naar mw. van de Berg, die tijdelijk bij de familie Blom woont, zolang haar man revalideert in Tiel, en naar Joop Vonk. Moge God hen nabij zijn.

De diensten worden, zoals gezegd online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
Voor kerkbeheer naar:  NL56 INGB 0005 4537 10. 

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 19 januari a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.