St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-01-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. 

Vrijdag 1 januari - Nieuwjaarsmorgen gebedsdienst

10:30 uur voorganger: Ouderlingen.

Zondag 3 januari - Epifanie

10:00 uur voorganger: Ds. J. Stelwagen  uit Leersum.
Ouderling van dienst:         P.J. van Houten.
Collecten:         1e collecte is bestemd voor  Diaconie.
                                                2e collecte is bestemd instandhouding predikantsplaats.
Zondag 10 januari.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.  
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten:  1e collecte is bestemd  voor Hospice Tiel.
         2e collecte  is voor de het pastoraat.

Zondag 17 januari.

10:00 uur voorganger: Dr. J. van Beelen uit Veenendaal.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.  
Collecten: 1e collecte is bestemd voor het vergeten kind.
2e collecte is voor de kerk.
 
Zondag 24 januari.

10:00 uur voorganger: Mw. Kand. H. Koster uit Ede.
Ouderling van dienst: P. J. van Houten.
Collecten: 1e collecte is bestemd voorde diaconie.
2e collecte is bestemd voor de catechese.

Zondag 31 januari - Afscheidsdienst

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst:         G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk. 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
        2e collecte is bestemd voor de verwarming

Zondag 7 februari.

10:00 uur voorganger: Ds. G. Schouten uit Echteld.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Werelddiaconaat.
2e collecte is bestemd instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente,

03 januari:   9:30 uur  Tienerdienst  in het jeugdgebouw.
12 januari: 20:00 uur  Gesprek Geloof en Belijdenis.
17 januari:   9:30 uur  Tienerdienst in het jeugdgebouw.
19 januari: 19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
26 januari: 20:00 uur  Bijbelstudie in het  jeugdgebouw.

Bij de vieringen,

Schreven we vorige maand nog dat vieringen anders zouden zijn dan anders, werd het nog weer anders. 
Door de Lock down zijn de kerkdiensten weer online. De kerkenraad heeft daartoe besloten na de oproep vanuit de gezamenlijke  kerken zelf om zo bij te dragen aan verminderde verspreiding van het coronavirus. Niemand vindt  dit fijn en voor velen was het een grote teleurstelling. Opnieuw aanpassen. Hoe lang gaat
nu weer duren? Hou de website en de mededelingen in de gaten voor veranderingen.

We zijn blij dat wat gepland stond toch online door kan gaan en daar van tevoren op ingespeeld was door de bv de kinderkerk. Zo waren de diensten te volgen. En we hopen dat ondanks de teleurstelling en de vervelende gevolgen van deze maatregelen we blijven kijken naar wat er wel gebeurt en dat is nog steeds veel. De onderlinge  betrokkenheid is groot, kinderkerk en tienerdienst gaan door, ook als dat niet in het jeugdgebouw kan. Kaarten en Kerk roept worden bezorgd, ouderen bezocht, de diensten, met  organist en zanggroepje zijn online te volgen.

In die zin schijnt het licht van Jezus door in ons leven. Laten we moed, hoop en geloof houden. En kijken wie extra steun of hulp kan gebruiken en die dan geven, in welke vorm dan ook. We wensen iedereen sterkte toe om deze tijd door te komen en denken dan ook aan de ouders met schoolgaande kinderen.

Tot slot,
In januari neemt Hans van Leusden de financiële en beheerstaken van Wim van der Linden over. Na jaren van trouwe dienst is het tijd om het stokje over te dragen. We willen Wim hartelijk danken voor alles wat hij gedaan heeft en we zijn blij dat dit Hans dit over neemt en wensen hem sterke en plezier toe. Hans wordt zo kerkrentmeester zonder ambt.  Daarnaast nemen we afscheid van Peter van Houten als ouderling op 31 januari. Peter is jaren ouderling geweest en ook voor hem is de tijd aangebroken om te stoppen. Ook Peter danken we hartelijk voor zijn inzet.

Contactgegevens predikant,
Ds.Trijnie Nielen-Rosier,
woensdag spreekuur
in de St. Anna-kamer
tussen 10.00 en 11.00 uur,
niet op 30 december.
tel. 0344-691034, 
e-mail predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie: 29 november, vluchtelingen kinderen Griekenland € 54,80 - 6 december, red een kind € 21,50 - 
13 december, diaconie € 40,30 - 20 december, € 19,50

Kerk : Instandhouding predikant plaats € 26,70 -  Kerk  € 45,50 - Kerk muziek  € 21,50

Kopij,

Kopij voor de maandbrief van februari 2021 moet uiterlijk woensdag 27 januari a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl