St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-11-2020

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
 
Zondag  1 november.

10:00 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum.

Ouderling van dienst: G.W. Slob, afkondiging Th. van Wijk.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor najaar zending.     
2e collecte  is bestemd instandhouding predikant plaats. 
 
Woensdag 4 november - Dankdag voor gewas en arbeid.

19:30 uur Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e gezamenlijke collecte.
 
 
Zondag 8 november.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen- Rosier.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor  Dorcas.
                                                2e collecte is bestemd voorde Kerk.
 
Zondag 15 november.

10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren.  

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

Collecten: 1e collecte is bestemd  voor de diaconie.
 2e collecte  is voor de kerk.
 
 
Zondag 22 november - Laatste zondag kerkelijk jaar.

10:00 uur voorganger: Ds. T Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th.  van Wijk.  

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is voor de  erediensten.
 
Zondag 29 november - 1e advent familiedienst.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen- Rosier.

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Maxima centrum.
2e collecte is bestemd voor het orgelfonds.


Activiteiten in onze gemeente,

10 november:   20:00 uur  Gespreksgroep Geloof en Belijdenis in het jeugdgebouw. 
17 november:   19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
24 november:  19:45 uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw.

Diaconie,

De jaarrekening en begroting ligt ter inzage bij dhr. van Bruxvoort, Tielseweg 6, Eck en Wiel, tel. 691939.

Kaartje sturen ter bemoediging,

In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje  staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden en kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt,
Laat het dan weten aan de scriba. Van harte aanbevolen.

Vanuit de kerkenraad,
 
Tenzij de richtlijnen veranderen (die zijn leidend) houden we voorlopig kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers (exclusief de mensen die een taak hebben).Omdat er geen samenzang is zullen elke dienst
3 mensen de zang verzorgen, volgens de richtlijnen. Een kleine werkgroep houdt zich bezig met de zang
en invulling van muziek in diensten in opdracht van en overleg met de kerkenraad. De werkgroep bestaat
uit Marja van Amerongen, Geurt van Bruxvoort, Peter van Dijk en ds. Trijnie Nielen-Rosier. We hebben
een aantal mensen hiertoe breid gevonden.
Over de invulling van de gedachtenisviering, de kerstnachtdienst wordt nagedacht.

Bij verplaatsingen in de kerk moeten mondkapjes gedragen worden. De kinderkerk begint en blijft voorlopig in het jeugdgebouw. Voorlopig vinden de kerkenraad, gespreksgroep Geloof en Belijdenis, en de Bijbelkring in de grote zaal van het jeugdgebouw plaats met voldoende afstand. Ook hier zijn de richtlijnen leidend.

De actie voor de solidariteitskas en voor dankdag vinden plaats, alleen wordt u gevraagd uw bijdrage over te maken of bij de aangewezen persoon in de brievenbus te stoppen. Op 8 november zullen er weer rozen beschikbaar zijn voor mantelzorgers. Als blijk van waardering en erkenning van de zorg die mensen aan hun naasten geven. Ook al is het voor velen vanzelfsprekend. Nu niet iedereen in de kerk kan komen vragen we of u namen wilt door geven, bij ds. T. Nielen- Rosier tel. 0344-1034 en  Jannie van der Linden tel. 0344-694843. zodat de rozen bezorgd kunnen worden.

Hoe kunnen we in deze tijd met elkaar in contact blijven? Het is een vraag voor de leden van de kerkraad, maar waarschijnlijk  ook van u. Hoe blijf je kerk, die omziet naar leden de mensen daarbuiten? De  diensten zijn via kerkdienstgemist.nl te volgen, maar de gesprekken en bezoekjes bij  elkaar, de clubjes, de ouderensoos, de inloop, het zit er voorlopig niet in. De rozen voor mantelzorgers is de manier om elkaar te bemoedigen, net  als een kaartje sturen of een telefoontje plegen. Op de gedachteniszondag willen we de kerk na de dienst tot een uur of 2 open houden, zodat wie wil kan komen, om een kaarsje op te steken, even stil in de kerk te zitten, naar muziek luisteren, een gesprekje te hebben of een gedicht mee te nemen. Heeft u andere ideeën?  Laat ze weten. 

Contactgegevens predikant: Ds. T. Nielen-Rosier
Aanwezig, Dinsdag, woensdag, donderdag,
Woensdag spreekuur / inloop 10-11 uur in Anna-kamer 
tel. 0344-691034
e-mail. predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie:   4 oktober  € 46,60  Israël Zondag
                11 oktober  € 21,20  Diaconie
                18  oktober € 37,75  Wereldvoedseldag                
                25 oktober  € 44,50  Bartimeus

Kerk :        4 oktober  € 58,50  Instandhouding predikant plaats    
                11 oktober  € 33,70  Pastoraat  
                18 oktober  € 28,10  Klein onderhoud     
                25 oktober  € 37,30  NBG 
 
Kopij, 

Kopij voor de maandbrief van december 2020 moet uiterlijk woensdag 25 november a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl