St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-04-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Zondag 2 april 5e  zondag 40 dagentijd 
 
10:00 uur voorganger: Ds. J. Meertens uit Rhenen.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de jongeren Zuid-Afrika.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Zondag 9 april Palmpasen 6e  zondag 40 dagentijd

10:00 uur voorganger: Ds. J.B. Quik-Verweij.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor kinderhospice.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor jeugdwerk.

Donderdag 13 april Witte Donderdag (Viering Heilig Avondmaal)

19:30 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.
 
Collecte: De Avondmaalscollecte is bestemd voor het Dovenpastoraat.
Uitgangscollecte is bestemd voor geluidinstallatie.
 
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag

19:30 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen.
 
Collecte:                                  Geen collecte
 
Zaterdag 15 april gebedsdienst
 
19:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren.
 
Collecten: Gezamenlijke collecte.

Zondag 16 april Pasen, m.m.v.  Cantate Deo
 
10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum. 
 
Collecten: 1e collecte is bestemd vooreigen jeugdwerk.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de Ouderen soos.

Zondag 23 april
 
10:00 uur voorganger: Ds. W. de Greef uit Leusden.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor Buiten onderhoud.

Zondag 30 april
 
10:00 uur voorganger: Ds. J Schimmel uit Spijk.
 
Collecten: 1e collecten is bestemd voor Diaconie.
2e collecten is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor Orgelfonds.

 
Activiteiten in onze gemeente

Zondag         2 april:  Tienerdienst in het Jeugdgebouw aanvang 9.30 uur.
Maandag      3 april:  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw van 14.00- 16.00 uur. 
Dinsdag        4 april:  Verjaardag busjes legen bij Jannie van der Linden aanvang 14.00 uur.
Donderdag   6 april:  Paassoos, de ouderen komen bij elkaar in het Jeugdgebouw aanvang 15.30 uur.
Zondag         9 april:  De tieners zijn (weer) uitgenodigd voor het paasontbijt van de Kinderkerk.
Maandag    10 april:  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw van 14.00- 16.00 uur. 
Donderdag 13 april:  Bij voldoende aanmeldingen zullen de tieners weer live de Passion bij wonen.
Zondag       16 april:  De tieners zijn (weer) uitgenodigd voor het paasontbijt van de Kinderkerk.
Zondag       16 april:  Paasdienst ziekenhuis Rivierenland. Haal en brengdienst aanvang 9.45 uur
Dinsdag      18 april:  Kerkenraadsvergadering in het Jeugdgebouw aanvang 19.30 uur.
Maandag    24 april:  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw van 14.00- 16.00 uur. 
Maandag    24 april:  Gebedskring komt bij elkaar in de St. Anna-kamer aanvang 20.00 uur.
Dinsdag         2 mei:  Bijbelkring o.l.v. ds. Alma in de kleine zaal van het Jeugdgebouw aanvang 19.45 uur.


Verantwoording diaconale collecten van de maand februari

  5 maart  €   57,50   t.b.v. Jeugddorp de Glind  
  8 maart   €   48,65   (bidstond)   
12 maart  €   50,75   t.b.v. Guatemala
19 maart  € 155,75   t.b.v. Noodhulp Afrika.
26 maart  €   45,50   t.b.v. Betuwse Jeugdkampen

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand februari

Kerk € 197,00
Inst. Houd. Pr. Pl. €   70,05
Geluidsinstallatie €   39,45
Kinderkerk €   34,80
Pastoraat €   46,40
Catechese €   25,80
 
Kopij
Kopij voor de maandbrief van de maand mei moet uiterlijk woensdag 3 mei a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl