St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Diversen

Kerkdiensten Verzorgingsinstellingen. Op vrijdag wordt in Zorgcentrum De Valentijn van
19.00 -19.45 uur de weeksluiting verzorgd door een predikant bijgestaan door een ouderling.
De predikanten van de regionale kerken verzorgen deze weeksluitingen om beurten.   

Samen met kerken uit de regio worden patiënten van Ziekenhuis Rivierenland en bewoners van
Verpleeghuis Vrijthof, die de kerkdiensten van deze instellingen willen bijwonen van de afdelingen
gehaald en teruggebracht. Vrijwilligers van de regionale kerken nemen de taak om beurten op zich.
Voor onze gemeente wordt deze taak gecoördineerd; 
voor Ziekenhuis Rivierenland door     Mw. W.S. van Leusden     0344-692647                            
en voor Verpleeghuis Vrijthof door     Mw. J.H. Onink                  0344-691445

De Ouderensoos komt op de laatste donderdag van de maand bij elkaar in het Jeugdgebouw van 
14.30 - 16.30 uur. Zij hebben daar een gezellige en leerzame middag met verschillende activiteiten.      
U komt toch ook ?  Heeft u nog vragen, u kunt ze stellen aan   Mw. A. van Bruxvoort   0344-691939 
                                                                             
De Kerkdienst(en) beluisteren van de St. Anna kerk op elk willekeurig tijdstip dat het u uitkomt
(zie bij kerktelfoon) dit is mogelijk op internet via kerkdienstgemist.nl evenals voor andere kerken. 
                                                 
De Kerk Roept, het regionale kerkblad (zie ook actueel) verschijnt om de twee weken en wordt 
thuis bezorgd. Zo bent en blijft u op de hoogte van het kerknieuws uit de regio en onze gemeente.  
Voor een jaarabonnement ‘a € 17,50 of vragen kunt u terecht bij    Mw. W. van Tuil    0344-691755   

De Klepel verschijnt  èèn maal per jaar. Vrijwilligers verspreiden hem gratis in heel Eck en Wiel.
Zo hoopt de kerk in contact te blijven met de inwoners van het dorp. 
Voor vragen of kopij   klepel@kerkeckenwiel.nl   

Christelijk Gemengde Zangvereniging Cantate Deo is een plaatselijk autonoom zangkoor.         
Op woensdagavond wordt er gerepeteerd in het jeugdgebouw van 19.45 tot 21.45 uur onder  
leiding van de dirigent dhr. A. van der Linden. Het koor verzorgt zangavonden in de regio en      
met  de feestdagen wordt er meestal gezongen in de kerkdiensten van de St. Anna kerk.   
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Informatie bij     Dhr. G.W. van Bruxvoort     0344-691939