St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Jeugddiensten

Kinderkerk

In de Kinderkerk wordt voor de kinderen van 4 tot 12 jaar een dienst parallel aan de kerkdienst in
de St. Anna kerk gehouden op zondagmorgen van 10.00 tot ca.11.15 uur in het Jeugdgebouw.
Er wordt evenals in de St. Anna kerk zelf uit de Bijbel gelezen en verteld, gezongen en gebeden,
maar ook getekend en gekleurd, dit alles aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Er zijn daarom twee groepen gevormd: een van 4 tot 8 jaar en een van 9 tot 12 jaar.
Bij familie- en bijzondere diensten komen de kinderen samen met de volwassenen naar de kerk,
zij worden dan bij de dienst betrokken en krijgen daarin een taak. 
Ook komen de kinderen op de eerste zondag van de maand naar de kerk, aan het einde van de
dienst om het lied dat zij geoefend hebben te zingen en de zegen te ontvangen.
Eens per jaar wordt er door de leiding een leuk uitje georganiseerd voor de kinderen.
In de zomer is er van half juni tot begin september geen Kinderkerk in verband met de vakanties. 
Heeft u nog vragen, stel ze aan   Peter en Miranda v. Dijk   0344-655692   kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 


Tienerdienst(en)       
           
De Tienerdienst(en) voor jongeren van 12 t/m 15 jaar wordt gehouden gelijktijdig met de reguliere
kerkdienst in de St. Anna kerk op zondagmorgen van 10.00 tot ca.12.00 uur in het Jeugdgebouw.
Deze Tienerdiensten zijn een vervolg op de hier bovengenoemde Kinderkerk.
Jongeren vinden traditionele kerkdiensten vaak saai en statisch, zij voelen zich er niet bij betrokken.
Daarom is bij de Tienerdiensten gekozen voor het programma van Youth Alpha dat vanuit Bijbelse
waarden werkt aan een eigentijdse invulling en aanpak met, voor en door jongeren.
In deze Tienerdiensten komen we samen om na te denken over een bepaald onderwerp, er wordt
hierover gediscussieerd, gebeden, uit de Bijbel gelezen en we luisteren naar muziek.
De leiding ligt in handen van Gerrit Jan van de Pol en Johan van Gelderen     tieners@kerkeckenwiel.nl


Jongeren-gespreksgroep

De Jongeren-gespreksgroep voor jongeren vanaf 16 jaar wordt gehouden gelijktijdig met de reguliere
kerkdienst in de St. Anna kerk op zondagmorgen van 10.00 tot ca.12.00 uur in het Jeugdgebouw. 

Deze gespreksgroep is een vervolg op de hier bovengenoemde Kinderkerk en Tienerdienst(en)
De Jongeren-gespreksgroep is bedoeld om jongeren vanaf 16 jaar te helpen met het / hun geloof.
Er wordt met elkaar gesproken over de Bijbel, geloven wat is dat, hoe doe je dat ? en hedendaagse onderwerpen vanuit Christelijk perspectief bezien.
Het gesprek / de discussie wordt geleid door,  Tonke van de Pol en  Conny ter Haar, 

                                                                                                                    jongeren@kerkeckenwiel.nl

Jeugddienst(en)

Enkele keren per jaar wordt er een Jeugddienst georganiseerd in de St. Anna kerk voor de jongeren.
We bepalen samen de uitvoering en maken een taakverdeling om er een mooie dienst van te maken.
De jongeren van de andere gemeenten van het Cluster Klavertje Vijf worden uitgenodigd voor onze Jeugddiensten. Andersom bezoeken we zo veel mogelijk gezamenlijk de Jeugddiensten die in de
andere kerken worden georganiseerd. Jij komt toch ook ?