St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Catechese (jeugd)

Als kerkelijke gemeente vinden we het belangrijk dat (onze) kinderen kennis maken met de Bijbel
(die ons leert Jezus Christus te volgen), onze tradities, verhalen en gewoontes.
Daarvoor is er Kinderkerk, worden er Tienerdiensten gehouden, is er een Jongeren-gespreksgroep
en wordt er Catechese gegeven. Ook wordt er Godsdienst-onderwijs gegeven op de Openbaren Basisschool van Eck en Wiel.

Kinderkerk (4 t/m 12 jaar), Tienerdienst(en) (12 t/m 15 jaar) en de  Jongeren-gespreksgroep 
(vanaf 16 jaar) zie hiervoor bij  Jeugddiensten

Godsdienst-onderwijs op de Openbare Basisschool, OBS De Bloesem te Eck en Wiel. 
Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) vanuit de
protestantse identiteit van een GVO docent in overleg met de kerkenraad van de St. Anna kerk.
Dit Protestants Christelijk GVO wordt met toestemming van de ouders aan hun kinderen gegeven. 

Wanneer leerlingen van groep 8 de basisschool verlaten brengen ze onder leiding van de docent
een bezoek aan de kerk waar ze worden rondgeleid en vragen kunnen stellen aan onze predikant.

Catechese (Grieks voor onderricht) is een plek waar je kennis maakt met de Bijbel, waar we
samen zoeken naar de bedoeling van God met ons leven en je, je vragen op tafel kunt leggen. 
Bij geloven in God gaat het overigens niet om veel kennis, maar zonder kennis gaat het ook niet.

De catechese helpt je om over God na te denken, die ons geopenbaard is in Jezus Christus.
Zelf je weg te vinden in de Bijbel, te begrijpen wat er in de kerkdienst gebeurt en iets te weten te
komen over de lange geschiedenis van de kerk door de eeuwen heen. 

Om Jezus te leren kennen is een voorrecht, ervaar het zelf.  

Elk jaar worden jongeren tussen 12 en 18 jaar uitgenodigd voor de catechese. We streven naar ongeveer 10 bijeenkomsten per jaar, verdeeld over het najaar en het voorjaar.

Dit seizoen is er catechisatie op donderdagavond van 19-20 uur in de Anna-kamer onder leiding van de predikant. Data: 28 maart 2019; 25 april 2019; 23 mei 2019; 6 juni 2019 (onder voorbehoud).
Daarnaast gaan we met alle jongeren op 12 april 2019 samen koken, eten en film kijken in het jeugdgebouw


Wist je overigens
 
dat JOP de landelijke jeugdorganisatie van de PKN is.