St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Kerkbeheer

Kerkbeheer is toevertrouwd aan de Kerkrentmeesters. Zij hebben het beheer over de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, welke niet zijn van diaconale aard.               
Ook beheren zij het archief en houden de ledenadministratie van de gemeente bij.

Financiën verkregen uit vrijwillige bijdragen, collecten en giften worden gebruikt voor het betalen  
van o.a. predikant, organist, onderhoud en afdrachten aan de PKN. De solidariteitsbijdrage komt
na de solidariteitsafdracht o.a. ten goede aan het plaatselijk godsdienstonderwijs. De financiën uit 
het  onderhoudsfonds van de St. Anna kerk worden uitsluitend gebruikt voor het kerkgebouw.
Wilt u de kerk steunen, dan vindt u hier de rekeningnummers
                                             
Loten, eens per jaar in de regel in augustus worden er loten verkocht in Eck en Wiel en omstreken,
waarop heel mooie prijzen vallen die veelal door de middenstand ter beschikking worden gesteld.
Begin september vindt de trekking plaats door de notaris. De winnaars krijgen hiervan bericht. 
De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk.  
Heeft u hier nog vragen over stel ze aan Kerkrentmeester     Mw. J. van der Linden     0344-694843     

Oliebollen worden drie maal per jaar door vrijwilligers aan de deur verkocht in Eck en Wiel.           
U kunt ze echter ook vooraf bestellen (bestellingen van 1 zakje à 8 oliebollen worden ook geleverd).
De data van de oliebollen verkoop en waar ze eventueel te bestellen zijn wordt tijdig gepubliceerd, 
onder andere in actueel. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk.     
                
Volkstuinen, gelegen aan de Kniphoek te Eck en Wiel, zijn te huur voor geïnteresseerden.
Voor het huren van een tuin of vragen hierover kunt u terecht bij,   Dhr. C.T. Zuidema    06-21870048  

Ledenbestand. Mutaties kunt u doorgeven aan de ledenadministrateur,
Kerkrentmeester     Dhr. G.W. van Bruxvoort     0344-691939     leden@kerkeckenwiel.nl
 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in verschillende coupures bij,
Kerkrentmeester     Dhr. W. van der Linden     0344-694843     beheer@kerkeckenwiel.nl

Verjaardagsfonds. Hebt u hierover vragen of opmerkingen, wendt u zich dan tot de coördinator, Kerkrentmeester     Mw. J. van der Linden     0344-694843