St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Rekeningnummers  St. Anna Kerk  te  Eck en Wiel  t.n.v.

Diaconie

 NL66 RABO 0341 1039 26

                       
ZWO  NL66 RABO 0341 1039 26      
Vrijwillige Bijdrage NL51 INGB  0000 8052 69              
Kerkbeheer NL56 INGB  0005 4537 10                            
De Kerk Roept NL15 INGB  0007 9113 61              
              


Wilt u een van deze doelen steunen, bijv. per maand, dan is een machtiging makkelijk en handig. 

Alle gevers bij voorbaat dank.


Uw giften en de belasting

Gewone giften zijn gedeeltelijk aftrekbaar. Het totaal van uw giften dat boven 1% van het totaal
(box 1, 2 en 3) van uw inkomen uitkomt is aftrekbaar (max. 10%). Met een minimum van € 60,-. 
Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner dan mogen de giften samen worden afgetrokken.
Met collectebonnen zijn uw giften aan collectes ook fiscaal aftrekbaar.         
                                               
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. De enige voorwaarde is dat u gedurende een periode        
van minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag schenkt. Bij overlijden vervalt deze verplichting.
U kunt dit regelen via een notaris.

Een schenking aan bijv. diaconie of kerk is voor (PKN) kerken en haar organisaties belasting vrij.

Betreffende de ANBI heeft de Protestantse Kerk Nederland een groepsbeschikking gekregen. 
Onder deze beschikking vallen alle onderdelen van de Protestantse Kerk ook die op regionaal en
plaatselijk niveau, zoals de gemeenten en de diaconieën.

Heeft u nog vragen over u giften met betrekking tot de belasting, meer relevante informatie vind u
bij de belastingdienst. Ook de  diakenen of de kerkrentmeesters zijn u graag van dienst.