St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Catechese (ouderen)

Als gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de Bijbel, ons bezinnen op geloofsvragen,
ethische kwesties en maatschappelijke ontwikkelingen (hoe staan we als Christen in het leven).
Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden o.a. Kringen, Leerhuizen en Activiteiten. Bijv.

De Bijbelkring. Zij komen bijeen, in het Jeugdgebouw (kleine zaal) onder leiding van de predikant.
Ze spreken met elkaar over een Bijbels onderwerp, welk onderwerp zie onder andere in actueel
Wilt u hier eens aan meedoen ? Of spreekt een specifiek onderwerp u aan, u bent van harte welkom.
U kunt zich opgeven bij de predikant.    

Doopkring. Ouders, die de afgelopen jaren hun kind(eren) hebben laten dopen, discussiëren met
elkaar over geloofsopvoeding. Wilt u hieraan meedoen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij de
gesprekleider     Dhr. G.J. v.d. Pol     0344-655789     jeugd@kerkeckenwiel.nl 

Activiteiten. Niet bij woorden alleen. Hoofd, hart en handen (of benen) staan hierbij centraal.
Dit kan van alles zijn creatief en actief van bijv. het collecteren voor verschillende kerkelijke doelen,
tot het bezoeken van oudere gemeenteleden of het snoeien van de heg van de kerk, maar ook het
halen en brengen van ouderen en zieken naar de kerkdiensten van deze verplegende instellingen.


Geloofsbelijdenis(sen) U vindt ze hieronder van de
Protestantse Kerk in gemeenschap met het
voorgeslacht door de eeuwen heen,
zoals deze zijn verwoord:

In de Apostolische geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van
Athanasius
- waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene Christelijke Kerk.

In de (Onveranderde) Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther - waardoor de kerk zich
verbonden weet met de lutherse traditie.

In de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève en de Nederlandse Geloofsbelijdenis
met de Dordtse Leerregels - waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.
 
De kerk erkent de betekenis van de Theologische Verklaring van Barmen voor het belijden in het
heden. De kerk erkent met het Concordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities
door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen.