St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Actie Kerkbalans 2018

20-01-2018

Het thema van de actie kerkbalans van de gezamenlijke kerken is dit jaar, ‘Geef voor je kerk’.
De kerk is een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend
oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en 
geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met steun, of je nu lid bent of
niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven om anderen. Geef aan die verbinding. 

Daarbij gaat het dus om de vraag wat betekent de St. Anna kerk voor u, helpt u mee om onze
kerk in stand te houden? Met ander woorden het functioneren en voortbestaan van onze
kerkelijke gemeente is voor 100% afhankelijk van de opbrengst van deze actie kerkbalans !!

Daarom willen wij u oproepen ruimhartig te geven. Ook gezien de alsmaar stijgende kosten
vragen wij u uw bijdrage substantieel te verhogen.

De actie loopt dit jaar van zaterdag 20 januari tot en met zaterdag 3 februari 2018.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN nr. NL51 INGB 0000 8052 69  t.n.v. de St Anna kerk 
(u kunt het toegezegde bedrag ook in termijnen overmaken of contant meegeven)

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage,                                                
de kerkrentmeesters.De kerk is een plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties voor
ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent.
Een plaats waar iedereen welkom is. Dat verbindt ons en is het waard om in stand te houden.


                                                  GEEF VOOR JE KERK