St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Actie Kerkbalans 2019

19-01-2019


Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerken krijgen geen subsidie en
hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen blijven bestaan.
Zo blijven ze van waarde voor hun gemeente-leden en de samenleving nu en in de toekomst.
Het thema van de actie kerkbalans van de gezamenlijke kerken is dit jaar, Geef voor je kerk
’.

Daarbij gaat het dus om de vraag wat betekent de St. Anna kerk voor u, helpt u mee om onze
kerk in balans te houden? Met ander woorden het functioneren en voortbestaan van onze
gemeente is volledig afhankelijk van de opbrengst van deze actie kerkbalans !!

Daarom willen wij u oproepen ruimhartig te geven. Ook gezien de alsmaar stijgende kosten
vragen wij u uw bijdrage
te verhogen.

De actie loopt dit jaar van zaterdag 19 januari tot en met zaterdag 2 februari 2019.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN nr. NL51 INGB 0000 8052 69  t.n.v. de St Anna kerk 
(u kunt het toegezegde bedrag ook in termijnen overmaken of contant meegeven)

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage,                                                
de kerkrentmeesters.De kerk is een plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties voor
ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent.
Een plaats waar iedereen welkom is. Dat verbindt ons en is het waard om in stand te houden.


                                                  GEEF VOOR JE KERK