St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-01-2017

                              In het nieuwe jaar: Gods rijke zegen, Zijn rust en vrede in je hart.
                      Ga steeds met Hem op al je wegen. Hij troost en heiligt vreugde en smart.
                  Namens de kerkenraad veel Heil en Zegen toegewenst voor dit nieuwe jaar 2017.

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk. 

Zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaarsdag)

10.30 uur voorganger: Ds. J. Alma uit Veenendaal

Collecte:         Er is alleen een uitgangscollecte en dit is een gezamenlijke collecte

Zondag 8 januari (Bevestigingsdienst ambtdragers) 

10.00 uur voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum

Collecte:         1e collecte is bestemd voor diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
        Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Zondag 15 januari

10.00 uur voorganger: Mw. drs. W.R. van der Kaaden - Huttingga uit Overberg

Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie
        2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk

Zondag 22 januari

10.00 uur voorganger: Ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal

Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de catechese

Zondag 29 januari (Viering Heilig Avondmaal)

10.00 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen

Collecte: Avondmaalscollecte is voor het Nieuwe Hydepark (Roosevelthuis) in Doorn
Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming

Zondag 5 februari (Werelddiaconaatszondag)
 
10.00 uur voorganger: Mw. ds. A.H. Looman - Graaskamp uit Geldermalsen

Collecte: 1e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaatsActiviteiten in onze gemeente:

Maandag     2 januari:  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw van 14.00 – 16.00 uur.
Dinsdag       3 januari:  Verjaardagsbusjes kunnen geleegd worden om 14.00 uur bij, Jannie v.d. Linden.
Zondag        8 januari:  Tienerdienst de jongeren komen samen om 9.30 uur in het Jeugdgebouw.  
Maandag   16 januari:  Gebedskring om 20.00 uur in de St. Anna-kamer.
Dinsdag     17 januari:  Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in het Jeugdgebouw.
Dinsdag     24 januari:  Bijbelkring o.l.v. ds. Alma aanvang 19.45 uur in het Jeugdgebouw.
Donderdag 26 januari:  De ouderensoos komt bij elkaar in het Jeugdgebouw van 14.30 - 16.30 uur. 
 
De collecte van 29 januari

De avondmaalscollecte is voor Nieuw Hydepark, dat voorheen het Roosevelthuis heette. Hier kunnen mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan er toch een tijdje tussenuit. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achter- grond, toegankelijk. 
In februari 2016 opende Nieuw Hydepark voor het eerst haar deuren voor vakantiegasten. 
  
Het beroepingswerk
 
De Beroepingscommissie deelt u mede dat de gesprekken met proponent mw. G. Neels op haar verzoek zijn beëindigd. De Beroepingscommissie zal haar taak naar een nieuwe predikant voortzetten en zij vraagt u om het beroepingswerk in uw gebed te gedenken.
Met hartelijke groet, namens de Beroepingscommissie, Peter van Houten

Actie Kerkbalans 2017
 
We willen uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2017, welke dit jaar landelijk wordt gehouden van 21 januari tot en met 5 februari.
 
Onze gemeente is volledig afhankelijk van deze bijdragen, want voor het werk van de kerk is geld nodig. 
De afgelopen jaar(en) konden we dankzij uw betrokkenheid, de kosten voor de instandhouding van de erediensten worden gedekt. Bovendien stelde het de kerk in staat om allerlei activiteiten te ontplooien.
 
Ondanks dat heel veel kerkenwerk door vrijwilligers wordt gedaan stijgen de kosten. Ook voor het jaar 2017 doen we een dringend beroep op uw financiële bijdrage. Daarom willen we u vragen om ruimhartig bij te dragen aan het in stand houden van onze gemeente en waar mogelijk uw bijdrage te verhogen.
 
De vrijwilligers komen bij u aan de deur om uw antwoord / toezegging op te halen.
Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage!
De Kerkrentmeesters

Verantwoording diaconale collecten van de maand november/december:

27 november €   39,95
  4 december €   32,70
11 december €   37,70
18 december €   50,10
24 december € 128,05  tbv Jeugddorp “de Glind”, Achterveld.

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand december:

€ 328,40 Kerk 
€   33,80  Inst. Houd. Pr. Pl.
€   45,10  Pastoraat
€   58,90  Kerkmuziek
€ 122,55  Kerstnacht
€ 588,75  Totaal

De Kinderkerk die tijdens Advent en Kerstviering geld ingezameld hebben voor het Rainbowproject voor gehandicapte kinderen op het platteland in Pakistan, kunnen het prachtige bedrag van € 163,25 overmaken!

Kopij voor de maandbrief van de maand februari moet uiterlijk woensdag 1 februari a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl