St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

20-12-2016

Kerkdiensten. 
 
Zaterdag 24 december, 22.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum. Kerst­nacht­dienst. 
Zondag   25 december, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum. 1e kerstdag. 
Zaterdag 31 december, 19.30 uur: ds. G. Boer uit Rhenen. Oudjaarsdag.
Zondag     1 januari,      10.30 uur: ds. J. Alma uit Veenendaal. Nieuwjaars­dienst. 
Zondag     8 januari,      10.00 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum. Epifanie, Bevestiging ambtsdragers. 

Kinderkerk.
 
Wat hebben we weer een mooi en gezellig kinderkerstfeest gevierd. Wekenlang zijn we druk geweest met de voorbereidingen en natuurlijk met het repeteren voor de musical Het dromen­mu­seum.
We hopen dat iedereen heeft genoten!
 
Tijdens de adventsweken hebben we geluisterd naar de verhalen van Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef! Vier J’s die samen de vijfde verwachten - en de zesde J ben jij!

Zondag 25 december starten we in de kerk en sluiten we ons project af met het zingen van het adventslied. Dit lied wordt muzikaal begeleid door enkele kinderen van de kinderkerk.
Aan het einde van de dienst komen wij terug in de kerk.

Zondag 1 januari is er geen kinderkerk. We zien de kinderen graag weer op 8 januari 2017 om 10.00 uur in het jeugdgebouw.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een droomvol nieuwjaar!  Corina, Miranda en Rianne.

Bij de diensten.
 
De advents­periode is afgesloten met het kin­der­kerstfeest op zondagavond 18 december, ook hopen we de kinderen op het kerstfeest op 25 december om 10.00 uur in de kerk te be­groeten. 

Tijdens de kerstnachtdienst, 24 december om 22.00 uur, zal de muziekvereniging ‘Prinses Juliana’ medewerking verlenen. Zij zullen samen met onze organiste, Marja van Amerongen, voor de muzikale begeleiding zorgen. 

In de dienst op 1e kerstdag verleent het zangkoor ‘Cantate Deo’ haar medewerking. In beide diensten zal ds. W.L. Pera uit Leersum voorgaan. 

Oudjaar wordt uitgeluid met een dienst, die om 19.30 uur begint en door ds. G. Boer uit Veenendaal geleid zal worden. 

Zondagmorgen, nieuwjaarsdag, zal ds. J. Alma uit Veenendaal voorgaan. 

Op zondag 8 januari begroeten we ds. J. Stelwagen uit Leersum, in die dienst vindt er bevestiging en afscheid van ambtsdragers plaats. 

We hopen dat we gezegende diensten met elkaar mogen beleven.

Ambtsdragers. 
 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de heer W. van der Linden, Hellenbergstraat 5, bereid is ge­vonden om deel uit te gaan maken van de kerkenraad in het ambt als ouderling. 
Op zondag 8 januari zal de bevestigingsdienst plaatsvinden, in deze dienst zal de heer P. van Houten herbevestigd worden als ouderling en zullen de heren G. van de Bo­ven­kamp en H. van Leusden af­scheid nemen van de kerkenraad. 
 
De kerkenraad is nog steeds op zoek naar een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. 
Wij willen de gemeente oproepen om met ons mee te denken en als u iemand kent die welk ambt dan ook op zich wil nemen, laat het ons a.u.b. weten. 
Ook mensen die hand- en spandiensten willen verrichten zijn natuurlijk altijd van harte welkom.
De kerkenraad. 

In memoriam.
 
Wij werden in kennis gesteld van het overlijden van de heer Kees Baars, wonende aan de Rijnstraat 5a te Eck en Wiel, samen met zijn levenspartner Alie. Kees overleed op 30 november op de leeftijd van 69 jaar. 

Kees is geboren in Ingen op 18 maart 1947, als oudste zoon van Piet en Riek Baars. Opgegroeid in Ingen en in 1972 getrouwd met Thera de Haas. Kees was ten tijde van zijn huwelijk fruitteler en bouwde aan de Burgemeester Verbrugh­weg in 1972 zelf zijn eerste huis. Kees en Thera kregen twee zonen, Peter werd geboren in 1974 en Martin kwam in 1980 ter wereld. Er werd nog meer grond gekocht en Kees en Thera stichtten het fruit­bedrijf aan de Rijnstraat, waar later een nieuwe woning bij de schuur werd gebouwd. Helaas hebben ze daar maar enkele jaren samen van mogen genieten, want in 1984 overleed Thera op veel te jonge leeftijd. Kees bleef achter met twee jonge kinderen.

Gelukkig was er op 7 december 1985 een eerste ontmoeting met Alie, en dat klikte al snel. Na verloop van wat tijd is Alie in Eck en Wiel komen wonen als levenspartner van Kees en zij werd van lieverlee een moeder voor de jongens. Peter kwam beetje bij beetje in het bedrijf en heeft het sinds enkele jaren geheel overgenomen van zijn vader. Kees kon gaan genieten dacht men. Echter nu ruim twee jaar geleden werd voor de eerste keer de kanker geconstateerd bij Kees. Maar een man met een sterke wil en een enorme strijdlust is niet zomaar klein te krijgen, Kees ging vol voor het herstel en kreeg een pittige chemo. Hij knapte op en kon weer wat betekenen op het fruitbedrijf. Echter na een paar maanden werd de ziekte opnieuw geconstateerd in het hersenvocht. Kees trok wederom ten strijde en met zijn enorme strijdlust komt hij er weer bovenop.

Het is inmiddels voorjaar 2016 en het gaat prima met Kees. Echter in juli van dit jaar is het weer mis, de kanker is terug in de vorm van leukemie. Hij krijgt te horen dat er alleen nog tijd te kopen is. Kees voelt dat aan en na de derde chemo om het leven nog wat te verlengen, wordt de strijd oneerlijk en gaat Kees het helaas verliezen. Het was zijn wens om thuis te overlijden. 

Kees is woensdag 30 november met de ambulance thuis gebracht en is op diezelfde avond overleden.
Op 7 december was het afscheid, precies 31 jaar na het eerste samen zijn met Alie. Kees overleed in het bijzijn van zijn dierbaren. 
 
Wij wensen Alie en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en Gods zegen toe om dit verlies te verwerken.
Namens de kerenraad, Gijs Quist.

Overleden.
 
Op 13 december is overleden Wessel Pieter (Wes) van Ewijk. Geboren op 15 maart 1925.
In de volgende uitgave zal er een in memoriam geplaatst worden.

Zieken.
 
In het Ziekenhuis Ri­vie­ren­land in Tiel is opgenomen, mevr. W. Kwint, Saffatinstraat 8, Maurik. Zij heeft een darmoperatie ondergaan en zoals de berichten op dit mo­ment zijn, is de operatie goed verlopen. Wij wensen haar heel veel sterkte en van harte beterschap. Hopelijk kan ze de kerstdagen in een betere gezondheid weer in haar eigen huis doorbrengen. 
Ook alle zieken thuis en in de verpleegtehuizen wensen wij veel sterkte, dat het feest van het Licht hen mag bemoedigen in moeilijke dagen.

Diaconie.
 
Ook dit jaar heeft de diaconie samen met de bezoekdames een mooie kerstattentie bezorgd bij de ouderen. Deze keer is het een cyclaam geworden en tot onze grote verrassing heeft Reinie (van Nimmer D’or) er nog een bloempotje bij cadeau gegeven. Ook zijn wij heel blij met de prachtige plantenbak bij de kerk, die ook altijd geschonken wordt door Nimmer Do’r en er keurig verzorgd uit ziet. 
Wij willen dan ook Reinie en haar familie langs deze weg heel hartelijk bedanken. 
Tevens bedankt de diaconie de bezoekdames voor hun inzet het afgelopen jaar. 
Wij wensen iedereen een gezegend kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2017.
De diakenen.

Inloopmiddag.
 
Voor de eerst maand van het nieuwe jaar 2017, vinden de inloopmiddagen plaats op 2, 16 en 30 januari. Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom in het jeugdgebouw!

Verantwoording giften.
 
Ont­van­gen voor de kerk via mevr. C. van Elst, € 5,–. Hartelijk dank!

Verjaardagsbusjes.
 
De busjes kunnen weer geleegd worden op dinsdag 3 januari bij Jannie van der Linden,
Hellenbergstraat 5 om 14.00 uur.

Kopij.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 27 december a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

De stilte van Kerst maakt ons oprecht dankbaar voor het voorbije jaar. Het onbekende van het nieuwe jaar geeft hoop met God in ons midden.

Namens de kerkenraad gezegende kerstdagen gewenst en een ge­zond en voorspoedig nieuwjaar!
Trudy Hekman.