St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-12-2016

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 4 december (2e Adventszondag)

10.00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren

Collecte:         1e collecte bestemd voor de diaconie
            2e collecte is bestemd voor de kerk
        Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding predikantsplaats

Zondag 11 december (3e Adventszondag)

10.00 uur voorganger: Dr. W.G. van Iperen uit Barneveld

Collecte: 1e collecte bestemd voor de diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
        Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat

Zondag 18 december (4e Adventszondag)

10.00 uur voorganger: Mw. drs. G. Neels (Proponent) uit Leiden

Collecte:         1e collecte bestemd voor de diaconie
        2e collecte is bestemd voor de kerk
        Uitgangscollecte is bestemd voor kerkmuziek

19.00 uur Kerstfeestviering Kinderkerk
 
Zaterdag 24 december (Kerstnachtdienst) m.m.v. muziekvereniging Prinses Juliana

22.00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum

Collecte: 1e collecte bestemd voor jeugddorp De Glind
Uitgangscollecte is bestemd voor de onkosten van deze dienst

Zondag 25 december (1e Kerstdag) m.m.v. zangvereniging Cantate Deo

10.00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum

Collecte: 1e collecte bestemd voor Kinderen in de Knel
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk

Zaterdag 31 december (Oudjaarsdag)

19.30 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen

Collecte: 1e collecte bestemd voor de diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk

Zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaarsdag)

10.30 uur voorganger: Ds. J. Alma uit Veenendaal

Collecte:         Er is alleen een uitgangscollecte en dit is een gezamenlijke collecte


Activiteiten in onze gemeente
 
maandag     5 december   Inloopmiddag in het Jeugdgebouw.van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag   7 december   Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur in het Jeugdgebouw
Zaterdag    10 december   Knutselmiddag voor jong en oud in het Jeugdgebouw van 14.00 tot 17.00 uur
Zondag      11 december   Tienerdienst: We starten om 9:30 uur in het Jeugdgebouw met een ontbijt.
Zondag      18 december   Kerstfeestviering van de Kinderkerk, aanvang 19.00 uur in de St. Anna kerk.
Donderdag 22 december  Kerstfeestviering van de ouderen aanvang 16.00 uur in het Jeugdgebouw.          Zondag     25 december   Haal- en brengdienst in ziekenhuis Rivierenland.                                              
Vrijdag       30 december   Oudjaars-oliebollenactie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk. 

Verantwoording diaconale collecten van de maand oktober/november
 
30 oktober      € 30,50;
  6 november  € 45,30;
13 november  € 107,50   tbv Dorcas;
20 november  € 93,75

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand november

€   228,05   Kerk
€     46,25   Inst. Houd. Pr. Pl. 
€     48,40   Orgelfonds     
€     95,90   Verwarming 
 €1356,90   Dankdag (helft) 
€ 1775,50   Totaal 

Van de Beroepingscommissie

De Beroepingscommissie vraagt in het bijzonder  uw aandacht  voor de dienst van 18 december a.s.. In deze dienst zal voorgaan proponent mw. G. Neels met wie de Beroepingscommissie in gesprek is.
Het is de wens van mw. Neels om hier in onze St. Anna kerk voor te gaan. Wij hopen zoveel mogelijk gemeenteleden in die dienst te ontmoeten .
De beroepingscommissie

Vanuit de Kinderkerk
 
Met Kerst zijn wij, als kinderkerk, voornemens om een musical op te voeren. Het betreft een musical over het dromenmuseum in Stillebroek. Onderstaand een korte beschrijving van de musical. De musical hoort bij het adventsproject "Maak het mee" van Kind op zondag.

In het rustige stadje Stillebroek staat een bijzonder museum: Het dromenmuseum. Je kunt er foto’s, tekeningen, schilderijen en beschrijvingen bekijken van bijzondere dromen. De dromen zijn heel verschillend: Er zijn leuke dromen, vervelende dromen, saaie dromen, vergeten dromen, toekomstdromen en nog veel meer.
’s Nachts wordt het museum bewaakt door een nachtwaker. Maar hoewel de nachtwaker erg zijn best doet, lukt het hem in een donkere nacht toch niet om wakker te blijven. Hij valt in slaap, waardoor onbekenden kans zien om in te breken en het museum leeg te roven. Hoe moet het nu verder met het museum?
Gelukkig heeft de kleine Pelle van Dommelen een idee. Hij stelt aan de eigenaar van het museum (Professor Wellicht) voor dat alle mensen uit Stillebroek hun eigen dromen komen inleveren. Zo kan het museum toch weer gevuld worden.
 
Op zaterdag 10 december a.s. van 14.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw om uw droom te komen knutselen. Tekenen, schilderen, knippen en plakken alles mag.
Mocht u knutselspullen hebben waar u niets meer mee doet, neem ze dan mee, misschien kan iemand er een prachtige droom mee maken.
De leiding van de kinderkerk, Corina, Miranda en Rianne

Kopij voor de maandbrief van januari 2017 moet uiterlijk woensdag 28 december 2016 ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl