St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

06-12-2016

Kerkdiensten.
 
Zondag 11 december, 10.00 uur: dr. W.G. van Iperen uit Barneveld. 3e Adventszondag.
Zondag 18 december, 10.00 uur: mw. drs. G. Neels (proponent) uit Leiden. 4e Adventszondag.
Zondag 18 december, 19.00 uur: Kerstfeest Kinderkerk. 

Kinderkerk.
 
Zondag 18 december a.s. willen wij (weer) het kinderkerstfeest vieren, aanvang 19.00 uur, vanaf
18.30 uur is de kerk open.
En het wordt speciaal, want op deze avond voeren wij een musical op: Het Dromenmuseum. 
Een tipje van de sluier: de museumdromen verdwijnen… 
Tot ziens op ons kinderkerstfeest! 
De kinderen en leiding van de kinderkerk.

Bij de diensten.
 
In de 4 zondagen van de adventstijd wordt door de kinderen van de kinderkerk elke week een kaars aangestoken, zodat op de laatste zondag voor het kerstfeest alle vier de kaarsen branden.
Hiermee wordt uitgebeeld dat hoe lichter het wordt, hoe dichter we bij het kerstfeest zijn met de geboorte van Jezus, het licht der wereld.
In de adventstijd dromen we van recht en vrede, helaas is de realiteit wel anders en lijkt vrede voor iedereen verder weg dan ooit. Laten we bidden en blijven hopen dat er eens een einde zal komen aan al het zinloze geweld.

Zieken.
 
Mevr. v.d. Berg, Madelievenkamp 25, is door een val in haar huis een korte periode opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hopelijk gaat het met haar naar omstandigheden weer de goede kant op en kan zij zich weer alleen redden in haar huis. 
Wij wensen haar en alle andere kwetsbaren en zieken Gods nabijheid en veel sterkte.

Kerstviering.
 
Op donderdag 22 december a.s. vindt weer de kerstviering plaats in het jeugdgebouw voor oudere gemeenteleden. Het belooft een mooie middag te worden die wij willen besluiten met een gezamenlijke maaltijd. Aanvang 16.00 uur, vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom. 
De diakenen.

Herinnering.
 
Wij attenderen u er op dat de toegezegde vrijwillige bijdrage 2016 nog niet door alle gemeenteleden is overgemaakt. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt, vandaar deze herinnering.
De kerkrentmeesters.

Oliebollenactie.
 
Het einde van het jaar komt steeds dichterbij en we beginnen al weer aan de kerstdagen te denken. Oud en nieuw volgt dan snel, dus houden wij traditiegetrouw de oudejaars oliebollenactie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk. 
Op vrijdag 30 december zullen veel vrijwilligers op pad gaan om de oliebollen te verkopen. 
Al weer enkele jaren bakt Bakkerij Van der Woerd te Doorn en Eck en Wiel voor ons, wij hopen dat we weer mooie en lekkere oliebollen kunnen leveren. Een zak met 8 stuks krijgt u nog steeds voor de prijs van € 4,50
Als u de bollen enkele dagen wilt bewaren, kunt u ze het beste uit de zak halen en in een afgesloten (plastic) bak doen.
U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven op tel.nr.  692008 of 691314.
De gebruikelijke voorjaars oliebollenactie wordt gehouden op zaterdag 11 maart 2017.
Namens de commissie, Cor Zuidema.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk:       via mevr. A. Slob € 10,–
                                               via mevr. R. Muller € 10,– en € 5,–
Ontvangen voor de diaconie: via mevr. C. ter Haar € 10,–
                                               via mevr. C. van Elst € 10,– en € 10,–
Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 13 december a.s. op het volgend 
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.