St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Herinnering

31-12-2017

                        Wij attenderen u er op dat de toegezegde Vrijwillige Bijdrage 2017 
                        nog niet door allen gemeenteleden is overgemaakt.
                        Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt, vandaar deze herinnering.

                         De Kerkrentmeesters