St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

22-11-2016

Kerkdiensten.  
 
Zondag 27 november, 10.00 uur: ds. J. Alma uit Veenendaal. 1e Adventszondag (familiedienst).               Zondag   4 december, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren. 2e Adventszondag. 

Kinderkerk.
 
Zoals gebruikelijk is de kinderkerk in de adventstijd aan het begin van de dienst aanwezig in de kerk. Hieronder leest u over het project waar ze mee bezig zijn.

Advent en Kerst, het lijkt nog zo ver weg. Maar met de kinderen zijn we al volop bezig met voorbereidingen. Het thema van ons project is ‘Maak het mee!’. Gedurende dit project maken we kennis met Rainbow. Rainbow heeft op zijn verre reis speciale dingen meegemaakt die hij de kinderen graag wil vertellen. 
 
Zondag 18 december zullen wij het kinderkerkkerstfeest vieren. En het wordt speciaal, want op deze avond voeren wij voor u een musical op: Het Dromenmuseum.
Een tipje van de sluier: de museumdromen verdwijnen… 
Maar u heeft vast ook een droom die u met ons wilt delen in het museum, dus laten we samen het museum met onze dromen vullen! 
 
Op zaterdag 10 december a.s. van 14.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom in het jeugdgebouw om uw droom te komen knutselen. Tekenen, schilderen, knippen en plakken, alles mag. Mocht u knutselspullen hebben waar u niets meer mee doet, neem ze dan mee, misschien kan iemand er een prachtige droom mee maken.
Wij vinden het fijn u te mogen begroeten deze middag! Corina, Miranda en Rianne.

Eeuwigheidszondag.
 
Op zondag 20 november, worden de namen genoemd van diegenen die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. De families hebben allen een persoonlijke uitnodiging gekregen voor de kerkdienst om hun geliefde te gedenken. Hopelijk mogen zij in de dienst iets van troost ontvangen, wij wensen hen veel kracht en sterkte en bidden hen Gods nabijheid toe met het gemis van hun dierbaren. 

15 januari: Dingena van Doorn-Gorzeman, 92 jaar.
21 januari: Geurtje Willemina Vonk, 94 jaar.
25 januari: Johanna Cornelia van Wijk-Vonk, 89 jaar.
30 april: Marius Huibert Verwoert, 92 jaar.
24 juni: Dreesje van de Beek-Barends, 89 jaar.
10 juli: Dirk Jan Blom, 86 jaar.
31 juli: Susanna Maria van Meeteren-van Dijk, 87 jaar.
31 augustus: Judith Hendrina van Doorn-van Driel, 87 jaar.
26 september: Elisabeth Vink-Jansen, 76 jaar.
23 oktober: Hendrik Jan van Tintelen, 73 jaar.
24 oktober: Janna Willemina Hendrika de Jong-van Verseveld, 55 jaar. 
28 oktober: Hendrik Jan van Tintelen, 33 jaar.

Zieken.
 
Op het moment van schrijven ligt de heer C. Jagtenberg in het ziekenhuis. Na een vrij plotselinge opname verblijft hij er nu nog voor verder onderzoek. 
De heer R. Vink, die voor revalidatie in het Beatrix Verpleeghuis verbleef, mocht gelukkig weer terugkeren naar zijn kamer in de Valentijn in Maurik. 
Mevr. Van Tintelen, woonachtig in de Saffatinstraat 58, (aanleunwoning van de Valentijn) is na een voorspoedige heupoperatie in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel weer teruggekeerd naar huis. 
Wij wensen hen het allerbeste toe en hopen dat het revalideren mag bijdragen tot verder herstel. 

Verhuizing.
 
Mevr. Vissers-Kwint, voorheen woonachtig in de Spireastraat, heeft de laatste tijd veel meegemaakt. Na een opname in het ziekenhuis en een verblijf in verpleeghuis Vrijthof, woont ze inmiddels in Verzorgingshuis Lingewaarde in Tiel. Na jaren gewoond te hebben in Eck en Wiel, is het altijd moeilijk en verdrietig als blijkt dat zelfstandig wonen steeds lastiger wordt en het beter is om te wonen in een huis met zorg in de directe nabijheid. We wensen haar heel veel sterkte en hopen dat ze desondanks toch een goede tijd mag beleven in Lingewaarde. 
Het adres van mevr. Vissers-Kwint is: Gasthuislaan 2, kamer 110, 4002 AG te Tiel.

Ouderensoos.
 
Op 24 november hopen wij weer bij elkaar te komen. We vieren dan het Sint-Nicolaasfeest. Na afloop willen we gaan eten. Jannie Onink gaat heerlijke erwtensoep voor ons koken! 
Houdt u alvast 22 december vrij? Dan houden wij de jaarlijkse kerstviering. Het is zoals gewoonlijk in het jeugdgebouw en wij beginnen  om half drie. 
Tot ziens op 24 november! Rebinah en Ans.

Beroepingswerk.
 
Na het bedanken van ds. de Jong is de beroepingscommissie weer naarstig op zoek gegaan naar een predikant voor onze gemeente. In de afgelopen maanden zijn er verschillende kandidaten benaderd met wisselend succes. We zijn nog in gesprek met kandidaten en we hopen spoedig met positief nieuws te komen. We houden u op de hoogte! 
De beroepingscommissie, Ans van Bruxvoort.

Inloopmiddag.
 
In de maand december komen we nog 2 keer bij elkaar op de volgende data: maandag 5 en maandag 12 december vanaf 14.00 uur. Meestal proberen we de samenkomsten te plannen om de 14 dagen, maar in verband met andere activiteiten in het jeugdgebouw is dat in de maand december niet mogelijk. 
Iedereen is van harte welkom! 
Heeft u zin om eens binnen te lopen en bent u niet mobiel, dan kunt u altijd bellen naar;
C. van Elst, tel. 694077 of  T. Hekman, tel. 694808.

Opbrengst dankstondcollecte. 
 
De dankstondcollecte heeft het mooie bedrag opgebracht van € 2.713,80. 
Iedereen die hier aan meegewerkt heeft heel hartelijk dank, zowel de gevers als de collectanten. 
De diaconie.

Verantwoording giften.
 
Via mevr. C. van Elst € 10,– voor de diaconie.
Via mevr. T. Hekman € 10,– voor de kerk.
Hartelijk dank! 

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 29 november a.s. op het volgende e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Namens de kerkenraad, allen een hartelijke groet, 
Trudy Hekman.