St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-11-2016

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 6 november (m.m.v. De Zonnestralen)

10.00 uur voorganger: Ds. A.L. Rijken – Hoevens uit Veenendaal

Collecte:          1e collecte bestemd voor diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
        Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding predikantsplaats

Zondag 13 november (Viering Heilig Avondmaal)
 
10.00 uur voorganger: Ds. J. Alma uit Veenendaal

Collecte:         De Avondmaalscollecte is bestemd voor Dorcas
                Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk

Zondag 20 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar)
 
10.00 uur voorganger: Prof. E. Schroten uit Driebergen

Collecte:         1e collecte bestemd voor diaconie
                2e collecte is bestemd voor de kerk
                Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming

Zondag 27 november (1e Adventszondag familiedienst)

10.00 uur voorganger: Ds. J. Alma uit Veenendaal

Collecte: 1e collecte bestemd voor diaconie
        2e collecte is bestemd voor de kerk
        Uitgangscollecte is bestemd voor het orgelfonds

Zondag 4 december (2e Adventszondag)

10.00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren

Collecte:         1e collecte bestemd voor diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
        Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding predikantsplaats

Activiteiten in onze gemeente;

Maandag      7 november:  Gebedskring, we komen bij elkaar in de St. Anna-kamer om 20.00 uur
Zondag       13 november:  Tienerdienst, aanvang 9.30 uur in de keuken van het Jeugdgebouw.
Dinsdag      15 november:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur in het Jeugdgebouw
Donderdag 24 november:   Ouderensoos van 14.30 tot 16.30 uur in het Jeugdgebouw
Zondag       13 november:   Avondmaalcollecte voor Dorcas
 
Op 12 november is de jaarlijkse inzamelactie voor Dorcas.

Van 30 oktober t/m 6 november wordt voor de eenentwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op ruim duizend locaties in Ne¬der¬land, in supermarkten, kerken en scholen, zamelen vrijwilligers samen met consumenten voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oekraïne, Moldavië, Albanië en Roemenië.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door de opdracht uit de bijbel om te zorgen voor armen en onderdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Onder het motto “doe een boodschapje extra” staan er op zaterdag 12 november vrijwilligers in Eck en Wiel bij de M.C.D. van 8.00 tot 18.30 uur. Wij hopen dat er weer menig voedselpakket gevuld zal worden.
Contactpersoon van Dorcas, Mieke Kaspers.

Verantwoording diaconale collecten van de maand september/oktober:

25 september € 30,50
  2 oktober      € 71,45
  9 oktober      € 35,60
16 oktober      € 58,05   Werelddiaconaat
23 oktober      € 28,45

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand oktober:

€ 210,80   Kerkrentmeesterlijkbeheer
€ 107,55   Instand.houd. pred.pl.
€   38,95  Pastoraat
€   34,60   Verwarming
€   34,60   Buitenonderhoud
€   47,20   N.B.G.  
€ 471,90   Totaal 

Vanuit de Kinderkerk

Met Kerst zijn wij, als kinderkerk, voornemens om een musical op te voeren. Het betreft een musical over het dromenmuseum in Stillebroek. Onderstaand een korte beschrijving van de musical. De musical hoort bij het adventsproject "Maak het mee" van Kind op zondag.

In het rustige stadje Stillebroek staat een bijzonder museum: Het dromenmuseum. Je kunt er foto’s, tekeningen, schilderijen en beschrijvingen bekijken van bijzondere dromen. De dromen zijn heel verschillend: Er zijn leuke dromen, vervelende dromen, saaie dromen, vergeten dromen, toekomstdromen en nog veel meer.
’s Nachts wordt het museum bewaakt door een nachtwaker. Maar hoewel de nachtwaker erg zijn best doet, lukt het hem in een donkere nacht toch niet om wakker te blijven. Hij valt in slaap, waardoor onbekenden kans zien om in te breken en het museum leeg te roven. Hoe moet het nu verder met het museum?
Gelukkig heeft de kleine Pelle van Dommelen een idee. Hij stelt aan de eigenaar van het museum (Prof. Wellicht) voor dat alle mensen uit Stillebroek hun eigen dromen komen inleveren. Zo kan het museum toch weer gevuld worden.

Maar u helpt ons toch zeker ook om het museum weer te vullen met prachtige dromen, uw dromen! 
Op zaterdag 10 december a.s. van 14.00 tot 17.00 uur bent u namelijk van harte welkom in het Jeugdgebouw om uw droom te komen knutselen. Tekenen, schilderen, knippen en plakken alles mag.
Mocht u knutselspullen hebben waar u niets meer mee doet, neem ze dan mee, misschien kan iemand er een prachtige droom mee maken.
Wij zouden het fijn vinden u te mogen begroeten deze middag!
De leiding van de Kinderkerk, Corina, Miranda en Rianne
 
Kopij voor de maandbrief van december moet uiterlijk woensdag 30 november 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl